Koło ręczne dwuramienne GN 324-250-K22-A - rysunek techniczny

Dane techniczne

  • Główne wymiary D:   250
  • Główne wymiary L:   51
  • Główne wymiary B:   23
  • Główne wymiary d1:   48
  • Otwór d H7:   22
  • Otwór h:   28
  • Wykonanie otworów:   z rowkiem wpustowym