Koło ręczne dwuramienne GN 324-160-K14-A - rysunek techniczny

Dane techniczne

  • Główne wymiary D:   160
  • Główne wymiary L:   39
  • Główne wymiary B:   18
  • Główne wymiary d1:   36
  • Otwór d H7:   14
  • Otwór h:   20
  • Wykonanie otworów:   z rowkiem wpustowym