Element dociskowy GN 709.7-13-25-K - z gwintem wewnętrznym - rysunek techniczny

Dane techniczne

  • d%1%h9:    13
  • l%1%±0.13:    25
  • Obciążenie statyczne maks. w kN:    4
  • d%3%:    8.5
  • d%4%:    10
  • l%2%:    14.7
  • d%2%:    M 5