Element dociskowy GN 709.7-10-25-R - z gwintem wewnętrznym - rysunek techniczny

Dane techniczne

  • d%1%h9:    10
  • l%1%±0.13:    25
  • Obciążenie statyczne maks. w kN:    6
  • d%3%:    6
  • d%4%:    7
  • l%2%:    17.1
  • d%2%:    M 4