Element dociskowy GN 709.7-10-12-R - z gwintem wewnętrznym - rysunek techniczny

Dane techniczne

  • d%1%h9:    10
  • l%1%±0.13:    12
  • Obciążenie statyczne maks. w kN:    6
  • d%3%:    6
  • d%4%:    7
  • l%2%:    4.1
  • d%2%:    M 4