Zawiesie GN 589-100 - do przyspawania - rysunek techniczny

Dane techniczne

  • Obciążenie nominalne w tonach (WLL):    1.6
  • Maks. dozwolona siła mocowania w daN(LC):    3200
  • k%1%:    16
  • k%2%:    30
  • b:    100
  • h2:    57
  • h%1%:    41.5
  • d:    35