Zawiesie GN 589-228 - do przyspawania - rysunek techniczny

Dane techniczne

  • Obciążenie nominalne w tonach (WLL):    10
  • Maks. dozwolona siła mocowania w daN(LC):    20000
  • k%1%:    38
  • k%2%:    70
  • b:    228
  • h2:    130
  • h%1%:    95
  • d:    80