Zawiesie GN 589-172 - do przyspawania - rysunek techniczny

Dane techniczne

  • Obciążenie nominalne w tonach (WLL):    5
  • Maks. dozwolona siła mocowania w daN(LC):    10000
  • k%1%:    27
  • k%2%:    51
  • b:    172
  • h2:    99
  • h%1%:    71.5
  • d:    60