Zawiesie GN 589-137 - do przyspawania - rysunek techniczny

Dane techniczne

  • Obciążenie nominalne w tonach (WLL):    3.2
  • Maks. dozwolona siła mocowania w daN(LC):    6400
  • k%1%:    23
  • k%2%:    41
  • b:    137
  • h2:    80
  • h%1%:    59
  • d:    50