Sworzeń pozycjonujący GN 6322-16-12-C - powierzchnie zaokrąglone - rysunek techniczny

Dane techniczne

  • d%1%g6:    16
  • d%3%-0.01/-0.05:    16
  • d%2%n6:    12
  • r:    4
  • t:    10
  • d%4%:    M 5
  • h2:    4
  • h%1%:    16
  • l:    12
  • s:    4.3