Sworzeń pozycjonujący GN 6322-10-7-C - powierzchnie zaokrąglone - rysunek techniczny

Dane techniczne

  • d%1%g6:    10
  • d%3%-0.01/-0.05:    10
  • d%2%n6:    7
  • r:    2.5
  • t:    6
  • d%4%:    M 3
  • h2:    2.5
  • h%1%:    10
  • l:    7
  • s:    2.5