Sworzeń pozycjonujący GN 6322-22-16-B - powierzchnie zaokrąglone - rysunek techniczny

Dane techniczne

  • d%1%g6:    22
  • d%3%-0.01/-0.05:    22
  • d%2%n6:    16
  • r:    5.5
  • t:    10
  • d%4%:    M 5
  • h2:    5.5
  • h%1%:    22
  • l:    16
  • s:    -