sterowniki silników krokowych sterowniki silników krokowych sterowniki silników krokowych sterowniki silników krokowych

Wibroizolatory DVA.4

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 (10 głosów)
Wibroizolatory DVA.4

Korpus

- DVA: Stal ocynkowana.
- DVA-SST: stal nierdzewna AISI 304.

Korpus tłumiący

Guma naturalna NR, twardość wg Shore'a 40, 55, 70 ±5, kolor czarny.

Montaż

- DVA.1: 2 gwintowane szpilki, stal ocynkowana.
- DVA.1-SST: 2 gwintowane szpilki, stal nierdzewna AISI 304.
- DVA.2: gwintowana szpilka + wtopka z nagwintowanym otworem, stal ocynkowana.
- DVA.2-SST: gwintowana szpilka + wtopka z nagwintowanym otworem, stal nierdzewna AISI 304.
- DVA.3: wtopki z nagwintowanymi otworami, stal ocynkowana.
- DVA.3-SST: wtopki z nagwintowanymi otworami, stal nierdzewna AISI 304.
- DVA.4: 1 gwintowana szpilka, stal ocynkowana.
- DVA.4-SST: 1 gwintowana szpilka, stal nierdzewna AISI 304.
- DVA.5: 1 gwintowana wtopka, stal ocynkowana.
- DVA.5-SST: 1 gwintowana wtopka, stal nierdzewna AISI 304.
- DVA.6: 1 gwintowana szpilka, stal ocynkowana.
- DVA.6-SST: 1 gwintowana szpilka, stal nierdzewna AISI 304.
- DVA.7: 1 gwintowana wtopka, stal ocynkowana.
- DVA.7-SST: 1 gwintowana wtopka, stal nierdzewna AISI 304.

Właściwości i zastosowania

Elementy antywibracyjne firmy ELESA zostały zaprojektowane w celu tłumienia wibracji, uderzeń i hałasu powstających na skutek ruchu elementów lub niewyważenia układów wibrujących w maszynach i urządzeniach,mogących powodować:
- nieprawidłowe działanie i zmniejszenie trwałości maszyn,
- uszkodzenie zdrowia osób obsługujących,
- hałas.

Dane techniczne i wskazówki doboru

1) Dane bazowe:
a) warunki użytkowania
- częstotliwość zakłóceń: częstotliwość drgań maszyny (urządzenia), wartość ta zazwyczaj odpowiada prędkości obrotowej silnika [Hz = (obr/min)/60],
- obciążenie statyczne pojedynczego elementu antywibracyjnego [N],
- wymagany zakres (stopień) tłumienia drgań [%],
b) wartości do wyznaczenia z wykresów/odczytu z tabel
- ugięcie elementu antywibracyjnego pod założonym obciążeniem [mm],
- sztywność [N/mm] t.j. wartość obciążenia powodująca ugięcie elementu antywibracyjnego o 1,0 mm.
Uwaga: Dla DVA.6 i DVA.7 stosunek obciążenie/ugięcie zmienia się nieliniowo co zostało przedstawione na Wykresie 2.

2) Sposób doboru elementu antywibracyjnego:
- posługując się Diagramem do wyznaczania stopnia tłumienia drgań zestawić wartość częstotliwości zakłóceń wyrażoną w [obr/min] lub [Hz] z wymaganym stopniem tłumienia drgań [%] lub [dB], punkt przecięcia tych dwóch zmiennych wyznacza wartość ugięcia elementu antywibracyjnego [mm],
- dzieląc wartość obciążenia pojedynczego elementu [N] przez jego ugięcie [mm] obliczyć wymaganą sztywność elementu antywibracyjnego [N/mm],
- porównując uzyskaną z obliczeń sztywność z wartościami sztywności podanymi w tabelach znaleźć najbliższą (niższą) wartość od tej obliczonej, po czym dokonać sprawdzenia dla określonego nią elementu antywibracyjnego.

3) Sprawdzenie poprawności doboru:
- dzieląc (odczytaną z tabeli) wartość sztywności wytypowanego elementu antywibracyjnego przez zakładane dla niego obciążenie uzyskamy rzeczywistą wartość ugięcia,
- wyznaczyć (rzeczywisty) stopień tłumienia drgań dla wytypowanego elementu antywibracyjnego przez zestawienie w Diagramie do wyznaczania stopnia tłumienia drgań rzeczywistej wartości ugięcia pod obciążeniem z przyjętą częstotliwością zakłóceń,
- sprawdzić, czy stopień tłumienia drgań elementu nie jest mniejszy od wymaganego.

Przykład doboru elementu antywibracyjnego:

1) Warunki użytkowania:
- częstotliwość zakłóceń 3000 [obr/min] = 50 [Hz]
- obciążenie pojedynczego elementu antywibracyjnego 240 [N]
- wymagany minimalny stopień tłumienia 80%
- wymagany sposób montażu DVA.1

2) Wyznaczenie pozostałych wartości i dobór elementu antywibracyjnego:
- z Diagramu odczytujemy, że dla 3000 [obr/min] i wymaganego stopnia tłumienia na poziomie 80% ugięcie statyczne ma wartość 0,6 [mm],
- obliczamy wymaganą sztywność
240 [N] / 0,6 [mm] = 400 [N/mm]
- zestawiamy otrzymaną wartość sztywności z wartościami nominalnymi przedstawionymi w tabeli elementu antywibracyjnego typu DVA.1 (szukamy odpowiedniej lub najbliższej niższej wartości)
- przedstawione w tabeli wartości wykazują, że najbardziej zbliżoną niższą wartość sztywności (356 N/mm) posiada DVA.1-70-45-M10-28-55

3) Sprawdzenie:
- wartość ugięcia elementu antywibracyjnego DVA.1-70-45-M10-28-55 dla (przyjętego w warunkach użytkowania) obciążenia pojedynczego elementu wynosi 240 [N] / 356 [N/mm] = 0,67 [mm]
- odczytany z Diagramu rzeczywisty stopień tłumienia drgań wynosić więc będzie ponad 80% (przecięcie linii 50 Hz stopnia zakłóceń i rzeczywistego ugięcia na poziomie 0,67 mm). Dobrany element antywibracyjny nadaje się więc do zastosowania w wyżej określonych warunkach.Wibroizolatory DVA.4 - rysunek techniczny
ProduktD [mm]L [mm]d [mm]l [mm]Obciążenie max. [N]Max. ugięcie [mm]Sztywność [N/mm]TwardośćKorpus
 
Wibroizolator DVA.4-8-8-M3-6-40
DVA.4-8-8-M3-6-40
88M36521.62840stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-8-8-M3-6-55
DVA.4-8-8-M3-6-55
88M364022055stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-8-8-M3-6-70
DVA.4-8-8-M3-6-70
88M361020.69870stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-10-10-M4-10-40
DVA.4-10-10-M4-10-40
1010M410411.81940stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-10-10-M4-10-55
DVA.4-10-10-M4-10-55
1010M410592.52455stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-10-10-M4-10-70
DVA.4-10-10-M4-10-70
1010M410840.97670stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-10-15-M4-10-40
DVA.4-10-15-M4-10-40
1015M410332.11240stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-10-15-M4-10-55
DVA.4-10-15-M4-10-55
1015M410783.752155stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-10-15-M4-10-70
DVA.4-10-15-M4-10-70
1015M410681.15770stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-15-10-M4-10-40
DVA.4-15-10-M4-10-40
1510M410841.85240stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-15-10-M4-10-55
DVA.4-15-10-M4-10-55
1510M41015427755stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-15-10-M4-10-70
DVA.4-15-10-M4-10-70
1510M4101780.914570stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-15-15-M4-10-40
DVA.4-15-15-M4-10-40
1515M410732.13040stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-15-15-M4-10-55
DVA.4-15-15-M4-10-55
1515M4102413.756455stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-15-15-M4-10-70
DVA.4-15-15-M4-10-70
1515M4101511.111840stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-15-20-M4-10-40
DVA.4-15-20-M4-10-40
1520M410943.82140stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-15-20-M4-10-55
DVA.4-15-20-M4-10-55
1520M41028755755stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-15-20-M4-10-70
DVA.4-15-20-M4-10-70
1520M41019328270stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-15-30-M4-10-40
DVA.4-15-30-M4-10-40
1530M4109051540stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-15-30-M4-10-55
DVA.4-15-30-M4-10-55
1530M4102107.52855stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-15-30-M4-10-70
DVA.4-15-30-M4-10-70
1530M41019326070stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-20-10-M6-18-40
DVA.4-20-10-M6-18-40
2010M6182401.711840stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-20-10-M6-18-55
DVA.4-20-10-M6-18-55
2010M6183152.512655stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-20-10-M6-18-70
DVA.4-20-10-M6-18-70
2010M6185040.947070stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-20-15-M6-18-40
DVA.4-20-15-M6-18-40
2015M6182103.25540stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-20-15-M6-18-55
DVA.4-20-15-M6-18-55
2015M6182893.757755stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-20-15-M6-18-70
DVA.4-20-15-M6-18-70
2015M6184371.722070stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-20-20-M6-18-40
DVA.4-20-20-M6-18-40
2020M6181603.93540stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-20-20-M6-18-55
DVA.4-20-20-M6-18-55
2020M61830256055stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-20-20-M6-18-70
DVA.4-20-20-M6-18-70
2020M618336214070stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-20-30-M6-18-40
DVA.4-20-30-M6-18-40
2030M6181325.61840stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-20-30-M6-18-55
DVA.4-20-30-M6-18-55
2030M61828573855stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-20-30-M6-18-70
DVA.4-20-30-M6-18-70
2030M61845067570stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-25-15-M6-18-40
DVA.4-25-15-M6-18-40
2515M6183203.210040stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-25-15-M6-18-55
DVA.4-25-15-M6-18-55
2515M6186123.7516355stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-25-15-M6-18-70
DVA.4-25-15-M6-18-70
2515M6186551.440070stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-25-17-M6-18-40
DVA.4-25-17-M6-18-40
2517M618---40stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-25-17-M6-18-55
DVA.4-25-17-M6-18-55
2517M6187704.2518155stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-25-17-M6-18-70
DVA.4-25-17-M6-18-70
2517M618---70stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.4-25-20-M6-18-40
DVA.4-25-20-M6-18-40
2520M6182603.95740stal ocynkowana
alutec2.pngbeta.pngbosch.pngcrc.pngfanar.pngfatek.pngfenes.pngflt2.pnghiwin.pngigus.pngirwin.pngklingspor.pngknipex.pngleadshine.pngloctite.pnglwadshine.pngmeanweell.pngnsk.pngsiemens.pngstanley2.pngstomil.pngteknomotor2.pngyato.pngyg-1.png