sterowniki silników krokowych sterowniki silników krokowych sterowniki silników krokowych sterowniki silników krokowych

Wibroizolatory DVA.1

4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.75 (12 głosów)
Wibroizolatory DVA.1

Korpus

- DVA: Stal ocynkowana.
- DVA-SST: stal nierdzewna AISI 304.

Korpus tłumiący

Guma naturalna NR, twardość wg Shore'a 40, 55, 70 ±5, kolor czarny.

Montaż

- DVA.1: 2 gwintowane szpilki, stal ocynkowana.
- DVA.1-SST: 2 gwintowane szpilki, stal nierdzewna AISI 304.
- DVA.2: gwintowana szpilka + wtopka z nagwintowanym otworem, stal ocynkowana.
- DVA.2-SST: gwintowana szpilka + wtopka z nagwintowanym otworem, stal nierdzewna AISI 304.
- DVA.3: wtopki z nagwintowanymi otworami, stal ocynkowana.
- DVA.3-SST: wtopki z nagwintowanymi otworami, stal nierdzewna AISI 304.
- DVA.4: 1 gwintowana szpilka, stal ocynkowana.
- DVA.4-SST: 1 gwintowana szpilka, stal nierdzewna AISI 304.
- DVA.5: 1 gwintowana wtopka, stal ocynkowana.
- DVA.5-SST: 1 gwintowana wtopka, stal nierdzewna AISI 304.
- DVA.6: 1 gwintowana szpilka, stal ocynkowana.
- DVA.6-SST: 1 gwintowana szpilka, stal nierdzewna AISI 304.
- DVA.7: 1 gwintowana wtopka, stal ocynkowana.
- DVA.7-SST: 1 gwintowana wtopka, stal nierdzewna AISI 304.

Właściwości i zastosowania

Elementy antywibracyjne firmy ELESA zostały zaprojektowane w celu tłumienia wibracji, uderzeń i hałasu powstających na skutek ruchu elementów lub niewyważenia układów wibrujących w maszynach i urządzeniach,mogących powodować:
- nieprawidłowe działanie i zmniejszenie trwałości maszyn,
- uszkodzenie zdrowia osób obsługujących,
- hałas.

Dane techniczne i wskazówki doboru

1) Dane bazowe:
a) warunki użytkowania
- częstotliwość zakłóceń: częstotliwość drgań maszyny (urządzenia), wartość ta zazwyczaj odpowiada prędkości obrotowej silnika [Hz = (obr/min)/60],
- obciążenie statyczne pojedynczego elementu antywibracyjnego [N],
- wymagany zakres (stopień) tłumienia drgań [%],
b) wartości do wyznaczenia z wykresów/odczytu z tabel
- ugięcie elementu antywibracyjnego pod założonym obciążeniem [mm],
- sztywność [N/mm] t.j. wartość obciążenia powodująca ugięcie elementu antywibracyjnego o 1,0 mm.
Uwaga: Dla DVA.6 i DVA.7 stosunek obciążenie/ugięcie zmienia się nieliniowo co zostało przedstawione na Wykresie 2.

2) Sposób doboru elementu antywibracyjnego:
- posługując się Diagramem do wyznaczania stopnia tłumienia drgań zestawić wartość częstotliwości zakłóceń wyrażoną w [obr/min] lub [Hz] z wymaganym stopniem tłumienia drgań [%] lub [dB], punkt przecięcia tych dwóch zmiennych wyznacza wartość ugięcia elementu antywibracyjnego [mm],
- dzieląc wartość obciążenia pojedynczego elementu [N] przez jego ugięcie [mm] obliczyć wymaganą sztywność elementu antywibracyjnego [N/mm],
- porównując uzyskaną z obliczeń sztywność z wartościami sztywności podanymi w tabelach znaleźć najbliższą (niższą) wartość od tej obliczonej, po czym dokonać sprawdzenia dla określonego nią elementu antywibracyjnego.

3) Sprawdzenie poprawności doboru:
- dzieląc (odczytaną z tabeli) wartość sztywności wytypowanego elementu antywibracyjnego przez zakładane dla niego obciążenie uzyskamy rzeczywistą wartość ugięcia,
- wyznaczyć (rzeczywisty) stopień tłumienia drgań dla wytypowanego elementu antywibracyjnego przez zestawienie w Diagramie do wyznaczania stopnia tłumienia drgań rzeczywistej wartości ugięcia pod obciążeniem z przyjętą częstotliwością zakłóceń,
- sprawdzić, czy stopień tłumienia drgań elementu nie jest mniejszy od wymaganego.

Przykład doboru elementu antywibracyjnego:

1) Warunki użytkowania:
- częstotliwość zakłóceń 3000 [obr/min] = 50 [Hz]
- obciążenie pojedynczego elementu antywibracyjnego 240 [N]
- wymagany minimalny stopień tłumienia 80%
- wymagany sposób montażu DVA.1

2) Wyznaczenie pozostałych wartości i dobór elementu antywibracyjnego:
- z Diagramu odczytujemy, że dla 3000 [obr/min] i wymaganego stopnia tłumienia na poziomie 80% ugięcie statyczne ma wartość 0,6 [mm],
- obliczamy wymaganą sztywność
240 [N] / 0,6 [mm] = 400 [N/mm]
- zestawiamy otrzymaną wartość sztywności z wartościami nominalnymi przedstawionymi w tabeli elementu antywibracyjnego typu DVA.1 (szukamy odpowiedniej lub najbliższej niższej wartości)
- przedstawione w tabeli wartości wykazują, że najbardziej zbliżoną niższą wartość sztywności (356 N/mm) posiada DVA.1-70-45-M10-28-55

3) Sprawdzenie:
- wartość ugięcia elementu antywibracyjnego DVA.1-70-45-M10-28-55 dla (przyjętego w warunkach użytkowania) obciążenia pojedynczego elementu wynosi 240 [N] / 356 [N/mm] = 0,67 [mm]
- odczytany z Diagramu rzeczywisty stopień tłumienia drgań wynosić więc będzie ponad 80% (przecięcie linii 50 Hz stopnia zakłóceń i rzeczywistego ugięcia na poziomie 0,67 mm). Dobrany element antywibracyjny nadaje się więc do zastosowania w wyżej określonych warunkach.Wibroizolatory DVA.1 - rysunek techniczny
ProduktD [mm]L [mm]d [mm]l [mm]Obciążenie max. [N]Max. ugięcie [mm]Sztywność [N/mm]TwardośćKorpus
 
Wibroizolator DVA.1-8-8-M3-6-40
DVA.1-8-8-M3-6-40
88M36241.31940stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-8-8-M3-6-55
DVA.1-8-8-M3-6-55
88M367023555stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-8-8-M3-6-70
DVA.1-8-8-M3-6-70
88M36490.67670stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-10-10-M4-10-40
DVA.1-10-10-M4-10-40
1010M410371.72240stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-10-10-M4-10-55
DVA.1-10-10-M4-10-55
1010M410892.53655stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-10-10-M4-10-70
DVA.1-10-10-M4-10-70
1010M410770.98870stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-10-15-M4-10-40
DVA.1-10-15-M4-10-40
1015M410272.71040stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-10-15-M4-10-55
DVA.1-10-15-M4-10-55
1015M410603.751655stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-10-15-M4-10-70
DVA.1-10-15-M4-10-70
1015M410561.44070stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-15-8-M4-10-40
DVA.1-15-8-M4-10-40
158M410611.15540stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-15-8-M4-10-55
DVA.1-15-8-M4-10-55
158M410230123055stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-15-8-M4-10-70
DVA.1-15-8-M4-10-70
158M4101260.622070stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-15-10-M4-10-40
DVA.1-15-10-M4-10-40
1510M410731.55040stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-15-10-M4-10-55
DVA.1-15-10-M4-10-55
1510M4101982.57955stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-15-10-M4-10-70
DVA.1-15-10-M4-10-70
1510M4102701.518070stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-15-15-M4-10-40
DVA.1-15-15-M4-10-40
1515M410612.129.540stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-15-15-M4-10-55
DVA.1-15-15-M4-10-55
1515M4101253.753355stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-15-15-M4-10-70
DVA.1-15-15-M4-10-70
1515M4101261.111870stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-15-20-M4-10-40
DVA.1-15-20-M4-10-40
1520M410613.12040stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-15-20-M4-10-55
DVA.1-15-20-M4-10-55
1520M41014552955stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-15-20-M4-10-70
DVA.1-15-20-M4-10-70
1520M4101261.68070stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-20-15-M6-18-40
DVA.1-20-15-M6-18-40
2015M6181091.67040stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-20-15-M6-18-55
DVA.1-20-15-M6-18-55
2015M6183523.759455stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-20-15-M6-18-70
DVA.1-20-15-M6-18-70
2015M6182240.828070stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-20-20-M6-18-40
DVA.1-20-20-M6-18-40
2020M618952.242.540stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-20-20-M6-18-55
DVA.1-20-20-M6-18-55
2020M61826055255stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-20-20-M6-18-70
DVA.1-20-20-M6-18-70
2020M6181961.217070stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-20-25-M6-18-40
DVA.1-20-25-M6-18-40
2025M6181093.828.540stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-20-25-M6-18-55
DVA.1-20-25-M6-18-55
2025M6183106.255055stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-20-25-M6-18-70
DVA.1-20-25-M6-18-70
2025M6182241.211470stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-25-15-M6-18-40
DVA.1-25-15-M6-18-40
2515M6183032.811040stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-25-15-M6-18-55
DVA.1-25-15-M6-18-55
2515M6186873.7518355stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-25-15-M6-18-70
DVA.1-25-15-M6-18-70
2515M6186231.444070stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-25-20-M6-18-40
DVA.1-25-20-M6-18-40
2520M6182722.99540stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-25-20-M6-18-55
DVA.1-25-20-M6-18-55
2520M6186025.012055stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-25-20-M6-18-70
DVA.1-25-20-M6-18-70
2520M6185601.538070stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-25-25-M6-18-40
DVA.1-25-25-M6-18-40
2525M6182655.54540stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-25-25-M6-18-55
DVA.1-25-25-M6-18-55
2525M6186756.2510855stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-25-25-M6-18-70
DVA.1-25-25-M6-18-70
2525M6184552.419070stal ocynkowana
 
Wibroizolator DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1-25-30-M6-18-40
2530M6182045.437.540stal ocynkowana
alutec2.pngbeta.pngbosch.pngcrc.pngfanar.pngfatek.pngfenes.pngflt2.pnghiwin.pngigus.pngirwin.pngklingspor.pngknipex.pngleadshine.pngloctite.pnglwadshine.pngmeanweell.pngnsk.pngsiemens.pngstanley2.pngstomil.pngteknomotor2.pngyato.pngyg-1.png