Korek spustowy TSR.1 - rysunek techniczny

Dane techniczne

  • Wymiary główne d:   G 1
  • Wymiary główne h:   13
  • Wymiary główne s:   38
  • Wymiary główne D:   44
  • Wymiary główne L:   23
  • Wymiary główne M:   31
  • Moment dokręcenia [Nm]:   12÷15