Korek spustowy TSR.1/2 - rysunek techniczny

Dane techniczne

  • Wymiary główne d:   G 1/2
  • Wymiary główne h:   11
  • Wymiary główne s:   27
  • Wymiary główne D:   32
  • Wymiary główne L:   20
  • Wymiary główne M:   20.5
  • Moment dokręcenia [Nm]:   8÷10