Korek spustowy TSR.1/4 - rysunek techniczny

Dane techniczne

  • Wymiary główne d:   G 1/4
  • Wymiary główne h:   9
  • Wymiary główne s:   19
  • Wymiary główne D:   22
  • Wymiary główne L:   17
  • Wymiary główne M:   15
  • Moment dokręcenia [Nm]:   4÷6