Opis
Dane techniczne
Do pobrania / Informacje techniczne

SSK-B05 jest ekonomicznym, wysokowydajnym sterownikiem o małych gabarytach. Jest dostosowany do sterowania dwu- i cztero - fazowych, hybrydowych silników krokowych z maksymalnym prądem 1,5A do na fazę. Silnik może być sterowany krokiem pełnym, podzielonym na 2, 4 lub 8, co zwiększa liczbę kroków silnika. Sterowanie odbywa się za pomocą trzech sygnałów doprowadzonych do wejść DIR (kierunek), STEP (krok) i ENABLE (zezwolenie na pracę). SSK-B05 współpracuje z szeroką gamą silników Nema 17, 23 i może być stosowany w wielu różnych maszynach, takich jak: moduły X-Y, etykieciarki, cięcie laserem, maszyny grawerujące oraz urządzenia typu podnieś - przenieś. Szeroki zakres napięć zasilających 12 - 30 VDC, czyni go uniwersalnym w zastosowaniu i umożliwia adaptację w różny gotowych systemach sterowania. Nasza firma wykonuje na zamówienie uniwersalne sterowniki numeryczne (USN) na bazie SSK-B05 i dowolną ilość osi. Sterowniki są kompletne i gotowe do podłączenia, zamknięte w obudowy. Każdy sterownik wykonujemy indywidualnie według wymagań klienta. USN-y współpracują z programami generującymi sygnały za pośrednictwem portu LPT np. Mach2/Mach3, KCam, Master5, TurboCNC, Step2CNC i wielu innych. Możemy również wykonać sterowniki komunikujące się z komputerem za pomocą portu USB, Ethernet lub oparte o sterownik PLC. Zapraszamy do kontaktu z naszym działem sterowania numerycznego cnc@cnc.info.pl , tel: +(48) 87 644 36 78 wew. 911 lub elektronika@cnc.info.pl , tel: +(48) 87 644 36 76 wew. 910 - dobór i programowanie PLC, sterowanie CNC. Specjaliści pomogą Państwu dobrać sterowanie odpowiednie do projektowanej maszyny.

Zalety Sterownika silnika krokowego SSK-B05 - 1,5A:

  • niski koszt,
  • małe wymiary,
  • zasilanie do +30 VDC,
  • wyjściowy prąd szczytowy do 1,5A,
  • częstotliwość do 5 kHz
  • 4 rozdzielczości wybierane za pomocą mikroprzełączników DIP,
  • dopasowany do silników z 4, 6, 8 wyprowadzeniami,

Dane techniczne Sterownika silnika krokowego SSK-B05 - 1,5A:

Parametry elektryczne

Parametr Minimalne Typowe Maksymalne Jednostka
Prąd wyjściowy 0 - 1,5 [A] Peak
Zasilanie (DC) 10 28 30 [V] DC
Częstotliwość impulsów wej. 0 - 5 [kHz]

Parametry eksploatacyjne

Chłodzenie Pasywne lub wymuszony obieg
Środowisko Miejsce Unikać kurzu, oleju i gazów powodujących korozję
Temperatura otoczenia 0°C - 50°C
pracy 65°C Max
składowania -20°C - 65°C
Wilgotność 40% - 90% RH

Parametry mechaniczne

Wymiary [mm] Długość 81
Szerokość 56
Wysokość 33 z radiatorem
Waga [kg] ~ 0,100


Wymiary:
Rysunek z wymiarami sterownika silników krokowych SSK-B05-1,5A

Budowa (opis złącz) Sterownika silnika krokowego SSK-B05 - 1,5A:

Piny złącza sygnałów sterujących P1

Zdjęcie pinów złącza sygnałów sterujących P1 sterownika SSK-B05-1,5A

Sygnał Funkcja
GND Masa sygnałów sterujących.
ENA Sygnał zezwolenia: sygnał używany do zezwolenia/zakazu pracy. Zwarte do masy uruchamia silnik
DIR Sygnał kierunku: sygnał przyjmuje niski lub wysoki poziom, reprezentujące kierunek obrotów silnika. Stan wysoki na tym wejściu powoduje, że silnik obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, stan niski w stronę przeciwną.
CLK Sygnał impulsowy: wejście reprezentuje sygnał kroku, działa na każde zbocze narastające sygnału sterującego.

Kierunek ruchu silnika jest zależny od podłączenia przewodów silnik-sterownik. Odwrotne podłączenie przewodów jednego z uzwojeń silnika odwróci kierunek ruchu.

Piny złącza zasilającego P2

Zdjęcia pinów złącza zasilającego P2 sterownika SSK-B05-1,5A

Nr pinu Sygnał Funkcja
1 +V Zasilanie DC, od +10 V do +30 V (Silnik w czasie nawrotów oddaje część energii do źródła zasilania, co powoduje wzrost napięcia zasilania)
2 GND Masa zasilania DC
3,4 Faza B Cewka B silnika
5,6 Faza A Cewka A silnik

Mikoprzełącznik DIP (S1)

Zdjęcie mikroprzełącznika DIP (S1) sterownika SSK-B05-1,5A

Przełącznik używany jest do wyboru rozdzielczości sterownika.
Pola lutownicze oznaczone na płytce jako JMP używane są do zmiany napięcia referencyjnego zastosowanego do ustawienia prądu wyjściowego sterownika. Fabrycznie środkowe pole jest zwarte z napięciem +5 V, co ustawia Vref na wartość 0,8 V. Bardziej szczegółowy opis JMP zamieszczony jest w rozdziale eksploatacja i ustawienia.
Dioda sygnalizacyjna oznacza obecność zasilania.

Skrócony opis wyprowadzeń modułu

Skrócony opis wyprowadzeń sterownika SSK-B05-1,5A

Eksploatacja Sterownika silnika krokowego SSK-B05 - 1,5A

Kompletny system krokowy powinien zawierać silnik, zasilanie i kontroler (generator impulsów, komputer lub sterownik PLC).
Eksploatacja sterownika silnika krokowego SSK-B05-1,5A

Podłączenie sygnałów sterujących

Aby uruchomić sterownik należy podłączyć podstawowy sygnał sterujący CLK (krok), który zada ilość korków silnika. Do zmiany kierunku obrotów używamy wejścia DIR, a do zezwolenia na pracę - ENA. Oba te sygnały nie są niezbędne do zakręcenia silnikiem. Zalecane jest stosowanie rezystorów podciągających w celu uzyskania większej stromości impulsów sterujących.

Poniższy schemat przedstawia sposób podłączenia sygnałów sterujących:

Wspólna anoda

Wspólna anoda - schemat podłączeń sygnałów sterujących
RP – rezystory podciągające, zalecane, (dla 5V RP=4,7kΩ),
T1, T2, T3 – tranzystory w kontrolerze, komputerze,
R01, R02, R03 – dodatkowe rezystory ograniczające prąd sygnałów wejściowych.

Przy sterowaniu napięciem H=5V, L=0V rezystory ograniczające R0 można pominąć.

UWAGA!!!!
Przy sterowaniu napięciem 12V lub 24V, do podłączenia kontrolera ze  sterownikiem należy wykorzystać proponowany przez naszą firmę układ optoizolacji OPT-1


Szczegóły w instrukcji optoizolatora.

Podłączenie silników krokowych

Sterownik SSK-B05 może sterować krokowymi silnikami hybrydowymi z 4, 6 lub 8 wyprowadzeniami. Poniższy diagram pokazuje podłączenia do silników w różnej konfiguracji.

Konfiguracja sterownika SSK-B05-1,5A z silnikami krokowymi
Silniki 4-przewodowe są najmniej elastyczne, ale najprostsze w podłączeniu. Prędkość i moment będą zależały od induktancji zwojów. Przy ustawianiu prądu wyjściowego sterownika należy pomnożyć prąd fazowy przez 1,4 aby wyznaczyć szczytowy prąd wyjściowy.

Silniki 6-przewodowe możemy podłączyć w dwóch konfiguracjach: wysoka prędkość-niższy moment lub wysoki moment-niższa prędkość.
Konfiguracja wyższej prędkości lub pół cewki jest tak nazwana ponieważ używa połowę zwojów silnika. Pozwala to na zmniejszenie indukcyjności przez co obniża się moment silnika. Będzie on bardziej stabilny przy wyższych prędkościach. Przy ustawianiu prądu wyjściowego sterownika należy pomnożyć prąd fazowy (lub unipolarny) przez 1,4 aby wyznaczyć szczytowy prąd wyjściowy.
Konfiguracja wyższego momentu lub pełnej cewki używa całej induktancji zwojów faz. Aplikacja ta powinna być używana tam gdzie wymagany jest wyższy moment przy niskich prędkościach. Przy ustawianiu prądu wyjściowego należy pomnożyć prąd fazowy (lub unipolarny) przez 0,7 i taką wartość szczytową ustawić na sterowniku.

Silniki 8-przewodowe oferują wysoką elastyczność projektantowi systemu, ponieważ mogą być połączone szeregowo lub równolegle, pozwalając na zastosowanie w wielu aplikacjach.
Połączenie szeregowe jest zazwyczaj stosowane tam, gdzie wymagany jest wysoki moment i niska prędkość. Ponieważ przy tej konfiguracji indukcyjność jest najwyższa, wydajność spada przy większych prędkościach. Do określenia szczytowego prądu wyjściowego należy pomnożyć wartość prądu fazowego (lub unipolarnego) przez 0,7.
Równoległe połączenie uzwojeń silnika oferuje bardziej stabilny moment przy wyższych prędkościach. Do określenia szczytowego prądu wyjściowego należy pomnożyć wartość prądu fazowego (lub unipolarnego) przez 1,96 lub prąd bipolarny przez 1,4.

Po wybraniu konfiguracji z jaką ma pracować silnik zbędne (niepodłączone) przewody należy solidnie odizolować od pozostałych. Możemy teraz przystąpić do podłączenia kabli do stopnia mocy. Przy tej operacji należy wykazać się szczególną starannością. Złe kontakty mogą skutkować niepoprawną pracą silników, zakłóceniami lub w gorszym przypadku wystąpieniem zwarcia. W celu zmniejszenia zakłóceń motory z szafą należy łączyć kablami ekranowanymi, które to należy odpowiednio uziemić.

Przewód zasilający sterownik silników krokowych SSK-B05-1,5A

Podłączenie i dobór zasilania do sterownika

Aby sterownik pracował prawidłowo, z optymalną wydajnością, ważny jest prawidłowy dobór zasilania. Sterownik może pracować w zakresie napięć od 10VDC do 30VDC uwzględniając „pływanie napięcia” zasilania i napięcie EMF (generowane przez cewki silnika podczas nawrotów). Sugeruje się użycie źródeł zasilania z napięciem wyjściowym nie większym niż +28V, pozostawiając zapas na skoki zasilania i powrót EMF. Przy niższych napięciach zasilania od 10V sterownik może działać niepoprawnie. Wyższe napięcie uszkodzi sterownik.
Źródło zasilania może mieć niższy prąd niż znamionowy silnika (zazwyczaj 50% ~ 70% prądu silnika). Wynika to z tego, że sterownik pobiera prąd z kondensatora zasilacza tylko w czasie gdy cykl PWM jest w stanie ON, a nie pobiera, gdy cykl jest w stanie OFF. Tak więc średni pobór prądu ze źródła zasilania jest znacznie niższy niż prąd silnika. Na przykład dwa silniki 3A mogą być bez problemu zasilane ze źródła o prądzie 4,5A.
Zasilanie kilku sterowników z jednego źródła zasilania jest dozwolone pod warunkiem, że źródło to posiada odpowiednią wydajność prądową. Poniżej zamieszczono wzór na obliczenie wydajności prądowej źródła.

(Ilość silników * prąd znamionowy silnika) * 70% = prąd znamionowy źródła

Dorze jest dodać jakiś zapas mocy, czyli plus 5 - 10% wartości, która nam wyszła powyżej.

Obliczenie dla przykładu z tekstu powyżej:

(2 * 3A) * 70% = 4,2 A

4,2 A * 1,1 = 4,62 A

Aby uniknąć zakłóceń nie należy łączyć szeregowo sterowników do zasilacza. Każdy sterownik powinien być podłączony osobnymi przewodami (równoległe podłączenie).

Wyższe napięcie zasilania pozwoli na osiągnięcie wyższej prędkości obrotowej kosztem większych zakłóceń i grzania się silnika. Jeżeli nie jest wymagana wysoka prędkość należy użyć niższego napięcia. Pozwoli to na zwiększenie niezawodności i żywotności układu.

UWAGA!!!
Podanie napięcia wyższego niż 35 V lub odwrotne jego podłączenie (zła polaryzacja) spowoduje uszkodzenie sterownika.


Sugerowany układ zasilacza niestabilizowanego do zasilania sterowników silników krokowych.

Układ zasilacza do zasilania sterownika SSK-B05-1,5A

Ustawienia

Po podłączeniu sterowania, silnika, zasilania i przed uruchomieniem całego systemu należy poprawnie skonfigurować stopnie końcowe.
Ustawianie prądu sterownika.
Sterownik umożliwia współpracę z silnikami krokowymi o prądzie do1,5A na fazę. Prąd sterownika możemy regulować poprzez dobór wartości oporników R6 i R7. Należy tu skorzystać z następującej zależności:

Io=Vref/R6

Napięcie Vref wyznaczamy za pomocą pola lutowniczego oznaczonego na płytce jako JMP. Zwarcie cyną środkowego pola lutowniczego do +5V spowoduje, iż napięcie Vref przyjmie wartość 0,8V. Natomiast zwarcie do GND sprawi, że napięcie Vref wyniesie 0,5V.
W pierwszym przypadku (Vref = 0.8V) prąd wyjściowy Iout osiągnie swoją maksymalną wartość dla danej rezystancji. Natomiast dla Vref = 0,5 V prąd Iout osiągnie jedynie ok.60% wartości maksymalnej. Dla przykładu jeżeli mamy silnik, który ma 1A na fazę, wówczas dla Vref = 0.8V rezystory R6 i R7 równe 0R8 ohma. Dla tej rezystancji, gdy zewrzemy punkt lutowniczy z masą wówczas prąd osiągnie około 0,62A. Fabrycznie prąd sterownika ustawiony jest na 1A.
Zdjęcie pola lutowniczego JMP

Sterownik SSK-B05 ma możliwość pracy mikrokrokowej, to znaczy że jest w stanie zwiększyć liczbę kroków silnika do 8 razy. Do ustawiania trybu pracy służy przełącznik umieszczony na płytce sterownika. Dostępne są 4 tryby pracy: pełno krokowy, pół krokowy, z podziałem 1/4 i 1/8. Na płytce sterownika podany jest wzór ustawienia przełącznika µK.

Podział kroku Ilość kroków/obrót SW1 SW2
1 200 ON ON
2 400 OFF ON
4 800 ON OFF
8 1600 OFF OFF

Podłączenie Sterownik silnika krokowego SSK-B05 - 1,5A do płyty głównej SSK-MB2

Sterownik SSK-B05 może być sterowany za pośrednictwem programu Mach 3, bądź innego pracującego na sygnałach kroku i kierunku. Do podłączenia sterownika z komputerem wykorzystuje się płyty główne umożliwiające rozdział sygnałów z portu LPT na poszczególne elementy wykonawcze. Sposób podłączenia sterownika do produkowanej przez naszą firmę płyty SSK-MB2 przedstawiono na poniższym diagramie.

Opis portu LPT

Opis portu LPT sterownik SSK-B05-1,5A

1 - PRZEKAŹNIK PK1
2 - CLK X
3 - DIR X
4 - CLK Y
5 - DIR Y
6 - CLK Z
7 - DIR Z
8 - CLK A
9 - DIR A
10 - E-STOP
11 - HOME X, Y, Z, A
12 - LIMIT
13 - CZUJNIK DŁUGOŚCI NARZĘDZIA
14 - KANTHALL/SPINDLE CONTROL
15 - DODATKOWY PIN WEJŚCIOWY
16 - PRZEKAŹNIK PK2
17 - ENABLE
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 - GND

Schemat podłączenie sterownika silników krokowych SSK-B05-1,5A do płyty głównej SSK-MB2
UWAGA!!!
Podczas uruchamiania obrabiarki należy kolejno włączać: komputer, program, sterownik. Program przejmuje kontrolę nad pinami portu LPT. Przy zamykaniu systemu stosujemy kolejność odwrotną. Uchroni to przed nieoczekiwanymi i niebezpiecznymi ruchami maszyny.

Schemat montażowy sterownika silników krokowych SSK-B05

Schemat montażowy sterownika silników krokowych SSK-B05-1,5A

Schemat ideowy sterownika silników krokowych SSK-B05

Schemat ideowy sterownika silników krokowych SSK-B05-1,5A

Wykaz elementów:

R5 ………………..… 330 Ω 1/4W,
R6,R7 ……………… 0,68 Ω 2W,
C1……………….….. 470 µF/35V,
C2,C4………………. 100 nF,
C3.….......................... 100 µF/10V,
C5………................... 3,3 nF,
S1 ............................. DIP 2 (mikroprzełącznik),
Dr1............................. 4,7 kΩ drabinka 4/5,
D1...D4 ………........ 1N5822,
D5 …........................ LED,
U1 ………................ TA8435H,
U2 ………................ 7805 (izolowany),
J1...6 …..................... ARK2 )złącza śrubowe).

 

Objawy Prawdopodobna przyczyna usterki Postępowanie
Silnik nie pracuje Brak zasilania sterownika Wizualnie sprawdzamy świecenie się poszczególnych diod LED sygnalizujących obecność napięć na urządzeniu. W przypadku stwierdzenia braku jakiegoś napięcia należy odłączyć zasilanie szafy sterowniczej i sprawdzić działanie poszczególnych bezpieczników. Uszkodzone wymieniamy na nowe zgodne z aplikacją systemu.
Źle dobrana rozdzielczość Wykonujemy korektę ustawień.
Złe ustawienia prądu Dokonujemy korekty.
Brak sygnału zezwolenia Sprawdzamy konfigurację pinu wyjściowego Enable, możliwe, że trzeba będzie zmienić jego stan na przeciwny (Acive Low). Sprawdzamy poprawność połączeń z płytą główną lub sterownikiem PLC.
Silnik kręci się w złym kierunku Fazy silnika mogą być odwrotnie podłączone Przy wyłączonym zasilaniu zamieniamy wyprowadzenia jednej fazy silnika lub zmieniamy kierunek w programie sterującym.
Nieregularny ruch silnika Kable silnika nieekranowane Do podłączeń silników należy stosować kable ekranowane, ekran należy uziemić. Sprawdzamy poprawność uziemienia.
Kable sterujące nieekranowane Do połączeń sterowników z płytą główną, sterownikiem PLC należy stosować kable ekranowane, ekran należy uziemić. Sprawdzamy poprawność uziemienia.
Kable sterujące za blisko kabli silników Sprawdzamy odległość między kablami sterującymi a zasilającymi silniki.
Złe uziemienie w systemie Sprawdzamy poprawność uziemienia.
Przerwane uzwojenie silnika Przy wyłączonym zasilaniu sprawdzamy poprawność połączeń silnik ze sterownikiem. Sprawdzamy rezystancję uzwojeń. W razie potrzeby wymieniamy silnik na inny.
Złe podłączenie faz silnika Przy wyłączonym zasilaniu sprawdzamy podłączenia silnika. Jeżeli zaobserwujemy nieprawidłowość, korygujemy
Opóźnienia podczas przyśpieszania silnika Złe ustawienia prądu Dokonujemy korekty.
Za słaby silnik do aplikacji Wymieniamy silnik na inny, mocniejszy.
Zbyt wysokie ustawienia przyśpieszania Korygujemy nastawy wykonane w programie Mach3 podczas dostrajania siników.
Zbyt niskie napięcie zasilania Sprawdzamy wartość napięcia zasilania stopni końcowych.
Nadmierne grzanie się silnika i sterownika Zbyt słabe odprowadzenie ciepła Sprawdzamy drożność filtrów wentylacyjnych w szafie sterowniczej i poprawność działania wentylatora.
Zbyt wysokie ustawienie prądu Dokonujemy korekty.

Porady

W przypadku kiedy sterownik SSK-B01 nie pracuje poprawnie, pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie czy problem jest natury elektrycznej czy mechanicznej. Ważne jest, aby dokumentować każdy krok przy rozwiązywaniu problemu. Być może będzie konieczność skorzystania z tej dokumentacji w późniejszym okresie, a szczegóły w niej zawarte w wielkim stopniu pomogą pracownikom naszego Wsparcia Technicznego rozwiązać zaistniały problem. Wiele błędów w systemie sterowania ruchem może być związanych zakłóceniami elektrycznymi, błędami oprogramowania urządzenia sterującego lub błędami w podłączeniu przewodów.
Poniżej przedstawiono tabelę z najpopularniejszymi problemami, z którymi zgłaszają się klienci do naszego Wsparcia Technicznego.
Za słaby silnik do aplikacjiZbyt wysokie ustawienia przyśpieszaniaZbyt niskie napięcie zasilania

Dane techniczne

Minimalne napięcie zasilania: 10 VDC
Typowe napięcie zasilania: 28 VDC
Maksymalne napięcie zasilania: 30 VDC
Minimalny prąd fazowy PEAK: 0,1 A
Maksymalny prąd fazowy: 1,5 A
Minimalny podział kroków: 1
Maksymalny podział kroków: 1/8
Optoizolacja wejść: nie
Regulacja prądu: skokowa
Możliwość konfiguracji przez komputer: nie
Maksymalna częstotliwość sygnałów wejściowych: 5 kHz
Sugerowany do silników: 1 Nm