Silnik krokowy SM 86/80-4208A - 4.6Nm - rysunek technicznySilnik krokowy SM 86/80-4208A - 4.6Nm - rysunek technicznySilnik krokowy SM 86/80-4208A - 4.6Nm - rysunek technicznySilnik krokowy SM 86/80-4208A - 4.6Nm - rysunek techniczny

Dane techniczne

 • Moment trzymający [Nm]:   połączenie równoległe: 4.6 połączenie szeregowe: 4.6 połączenie unipolarne: 3.3
 • Nap. [V]:   Nap. połączenie równoległe: 2.2 połączenie szeregowe: 4.5 połączenie unipolarne: 3.2
 • Prąd fazy [A]:   Prąd fazy połączenie równoległe: 5.9 połączenie szeregowe: 2.9 połączenie unipolarne: 4.24
 • Rezyst. fazy [Ohm]:   Rezyst. fazy połączenie równoległe: 0.37 połączenie szeregowe: 1.5 połączenie unipolarne: 0.75
 • Induk. fazy [mH]:   Induk. fazy połączenie równoległe: 3.4 połączenie szeregowe: 13.6 połączenie unipolarne: 3.4
 • Inercja rotora [g-cm2]:   1400
 • Detent torque [kg-cm]:   1.2
 • Masa [kg]:   2.3
 • długość [mm]:   80
 • flansza [mm]:   86
 • Liczba wypr.:   8
 • Liczba kroków [°]:   -