• Sterownik umożliwia sterowanie trzema, dwufazowymi, bipolarnymi silnikami krokowymi z maksymalnym prądem do 4,2A na fazę.
  • Urządzenie może współpracować z dowolnym programem, który realizuje sterowanie za pośrednictwem portu LPT komputera.
  • Podczas postoju silników następuje automatyczna redukcja prądu, przez co silniki mniej się grzeją (istnieje możliwość wyboru 50% lub 100% wartości nastawionego prądu).