Układ miękkiego startu zapobiega powstawaniu w uzwojeniach transformatora impulsu prądowego, powstającego podczas włączania go do sieci. Impuls ten ma znaczenie gdy moc transformatora jest większa niż 200W i w układzie prostownika zastosowano kondensatory filtrujące dużej pojemności - wszystko to powoduje że przy włączeniu do sieci takiego transformatora prąd przez niego pobierany jest większy niż znamionowy i powoduje to zadziałanie bezpiecznika i odłączenie zasilania. Przy ponownym załączeniu problem znika. Gdy pod jedną listwę zasilającą mamy podłączony komputer i na przykład sterownik maszyny to przy pierwszym włączeniu maszyny zadziała bezpiecznik główny w puszce i wyłączy nam maszynę wraz z komputerem - utracimy nie zapisane ustawienia maszyny itp.

Stosując układ SOFT STARTU eliminujemy taką sytuację i możemy bez obawy pracować na komputerze i sterowniku maszyny wpiętym w jedną szynę zasilającą pod jeden bezpiecznik.

Układ został zbudowany na płytce drukowanej ze złączami śrubowymi ARK przez co możemy montować go bezpośrednio w obudowie sterownika maszyny, posiada też bezpiecznik 5A zabezpieczający transformator.
Moc transformatora może sięgać aż 2kW (wtedy bezpiecznik powinien mieć wartość 9A).