Układ wejść i wyjść regulatora wysokości palnika plazmowego THC SD

Schemat wejść i wyjść regulatora wysokości palnika plazmowego THC SDNowej generacji kontroler wysokości palnika plazmowego oparty na popularnym modelu Compact THC 150 w którym wyjścia przekaźnikowe zastąpiono wejściami/wyjściami STEP DIR, które po wykryciu łuku tnącego generują korygujące sygnały step/dir proporcjonalnie do nachylenia materiału dzięki czemu jakość cięcia jest utrzymana na bardzo wysokim poziomie.

Sposób podłączenia kontrolera "poza oprogramowaniem" pozwala zastosować go z oprogramowaniem bez funkcji THC.

Przykład podłączenia regulatora THC SD:

Przykład podłączenia regulatora wysokości palnika plazmowego THC SD
Znak przypominający o uziemieniu urządzenia THC SDZnak ostrzegawczy napięcie niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka

Uwaga!

Upewnij się, że maszyna jest poprawnie uziemiona. Przecinarki plazmowe generują napięcie niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Brak uziemienia może doprowadzić do porażenia prądem lub/i uszkodzenia urządzeń elektronicznych. 

Specyfikacja regulatora wysokości palnika plazmowego THC SD:

Model: Compact THC SD

Napięcie zasilania: 7-35V DC

Wejścia STEP/DIR:  TTL 5V

Częstotliwość przepustowa: 0 - 100kHz

Częstotliwość korygująca Step: 0 - 5kHz

Zakres pomiaru: 30-300V DC (1000 VDC)

Separator HV/HF: Tak

Wbudowany dzielnik napięcia: Tak 1:50

Przewidziany do współpracy z dowolnym systemem sterującym wykorzystującym sygnały STEP/DIR do sterowania osią Z. Dzięki zintegrowaniu z dzielnikiem napięciowym podłączenie jest bardzo łatwe.

Przykładowe podłączenia urządzenia THC SD:

Zdjęcie przykładowego podłączenia urządzenia THC SD
Odradza się łączenie urządzenia THC SD w ten sposób

W przypadku podłączania bezpośrednio do zacisków "mocy" należy zapewnić możliwie krótkie połączenie ze względu na powstawanie dużych zakłóceń.

Należy również użyć przewodów pomiarowych o odpowiedniej izolacji - dobranej do maksymalnego napięcia przecinarki plazmowej. W związku z bardzo wysokim poziomem zakłóceń i "szpilek" napięciowych zalecane jest doprowadzenie potencjału + i - za pomocą osobnych przewodów co minimalizuje ryzyko przebicia izolacji.