Opis wyprowadzeń i schemat podłączenia SpindleControl:

Schemat podłączenia modułu SpindleControl

Sposób podłączenia Przetwornika:

Schemat pokazujący sposób podłączenia przetwornika

Na płycie głównej SSK-MB znajduje się złącze AUX do pinów którego podłączamy wejście przetwornika w następujący sposób:
-pin 4 GND z masą GND w przetworniku
-pin 1 (14 LPT) z wejściem IN w przetworniku

Wyjście przetwornika OUT wraz z masą GND podłączamy do odpowiedniego wejścia napięciowego w falowniku (przed podłączeniem należy przeczytać instrukcję falownika).

Eksploatacja przetwornika SpindleControl - sterownik falownika do Mach3:

Przetwornik był testowany w temperaturze pokojowej tj. 20°C i wilgotności względnej 50-60%.
Do zasilania przetwornika należy stosować zasilacz stabilizowany 12V, ponieważ zmiany napięcia zasilającego mogą powodować zmiany napięcia wyjściowego.
Potencjometr umieszczony na płytce przetwornika służy do zgrubnej regulacji napięcia wyjściowego- w niektórych przypadkach dzięki temu potencjometrowi można dokładnie ustawić dane napięcie wyjściowe.
Wydajność prądowa przetwornika nie jest większa niż 20mA, dlatego też przewody wyjściowe z płytko do falownika powinne być możliwie najkrótsze by nie "dławić" napięcia wyjściowego.

Konfiguracja programu Mach3:

Aby móc sterować obrotami wrzeciona należy odpowiednio skonfigurować program. Poniżej przedstawiona jest krok po kroku instrukcja jak to zrobić:

-Najpierw na pasku w zakładce konfiguracja (config) wybieramy opcje Logika(logic) i odznaczamy w lewym dolnym rogu okienko użyj informacji z wrzeciona do kontroli napędu(trzeci kwadracik od dołu), klikamy ok. Następnie w zakładce Porty i piny(ports and pins), w zakładce Port setup and axis selection zaznaczamy opcję włącz oś wrzeciona (spindle axis Enabled), opcja kontrola pwm ( pwm control) pozostaje nie zaznaczona (po każdej zmianie klikamy ZASTOSUJ):

Okienko konfiguracji, opcja Logika

Następnie przechodzimy do zakładki Piny wyjściowe (output pins) i w dolnym lewym rogu mamy opcje krok wrzeciona (spindle step) gdzie w pierwszym okienku wpisujemy nr. portu czyli 1 a w okienku obok wpisujemy numer portu - w naszym przypadku jest to port numer 15 i klikamy zastosuj , zamykamy okno:
Zakładka piny wyjściowe, opcja krok wrzeciona

Teraz na pasku w menu zakładce konfiguracja (config) wybieramy opcje Dostrajanie silników (motor tuning) klikamy w prawym górnym rogu na przycisk Wrzeciono (spindle) w tym oknie dobieramy prędkości i zrazem częstotliwość wejściową w naszym przetworniku, w okienku Kroków na (steps per unit) z lewej strony wpisujemy wartość 100, klikamy przycisk Zapisz ustawienia osi (save axis tuning) i suwakiem Przyśpieszenie (Accel) jedziemy skraje w prawą stronę by na wykresie uzyskać linię prostą, suwak Prędkość (velocity) ustawiamy na 1/3 wysokości, klikamy ok i opuszczamy okno. Wyglądać powinno to mniej więcej tak:

Okno konfiguracji, opcja Dostrajanie silników, kierunek i prędkość wrzeciona

Ostatnim krokiem jest włączenie falownika (po uprzednim jego skonfigurowaniu i podłączeniu modułu przetwornika) i wypróbowanie modułu sterowania wrzecionem w Mach2. Do sterowania wrzecionem służą przyciski umieszczone w lewym dolnym rogu programu (okno główne- start programu):

Okno z opcją włączenia falownika, obroty wrzeciona

Parametr S to liczba obrotów wrzeciona, parametr przyr. określa stałą zwiększania/zmniejszania liczby obrotów, a przycisk wrzeciono włącza sterowanie( należy pamiętać by S było większe od zera bo nie włączymy regulacji).
Jeżeli wszystko zostało poprawnie podłączone i ustawione to po wpisaniu do S liczby i regulowaniu jej przyciskami S- i S+ przy włączonym przycisku wrzeciono, powinna być zauważalna regulacja obrotów wrzeciona z programu. Aby prędkość S zgadzała się z faktyczną prędkością silnika trzeba odpowiednio (doświadczalnie) ustawić prędkość w zakładce dostrajanie silników, można też podregulować prędkość potencjometrem na falowniku, czy też potencjometrem na przetworniku.