Łatwy w obsłudze i przejrzysty wygląd programu

 • Interfejs wstążkowy, tak jak w dobrze znanych systemach np. Microsoft Office
 • Samouczki 3D wraz z podręcznikowymi kursami CAD po polsku.
 • Możliwość dowolnego dostosowania ikon i pasków narzędzi
 • Przejrzyste ikony z podpowiedziami ułatwiają naukę.

Menu i funkcje programu ZW3D Standard

Zaawansowane modelowanie bryłowe i powierzchniowe

 • Modelowanie za pomocą standardowych metod opartych o szkic i historię.
 • Dobrze znane metody projektowania 3D takie jak: wyciągnięcie, wyciągnięcie po ścieżce, przez obrót, po profilach i inne.
 • Wykorzystywanie coraz bardziej popularnego projektowania bezpośredniego
 • Zaawansowana kontrola nad krzywiznami i stycznościami powierzchni
 • Możliwość projektowania bryłowego i powierzchniowego (te same operacje dla powierzchni i brył)

Projekt wykonany w programie ZW3D Standard

Moduł do tworzenia złożeń i animacji w programie ZW3D Standard

 • Tworzenie złożeń i możliwość modelowania w kontekście złożenia
 • Widoki rozstrzelone złożenia 3D
 • Tworzenie animacji złożenia i nagrywanie do formatu AVI
 • Konfiguracje w złożeniach
 • Lista materiałowa BOM

Moduł tworzenia animacji w programie ZW3D Standard

Tworzenie elementów blaszanych i automatyczne rozwinięcie

 • Pełne i częściowe odgięcie krawędzi
 • Definiowalny współczynnik K
 • Zamykanie narożników
 • Połączenie po profilach
 • Zgięcia wzdłuż dowolnej linie
 • Przetłoczenia otwarte i zamknięte

Model projektu elementów blaszanych wykonany w programie ZW3D Standard

Biblioteka normaliów CAD 3D

Do ZW3D Standard dołączona jest biblioteka części znormalizowanych PartSolutions

 • Możliwość automatycznego wstawiania modli z biblioteki do złożeń
 • Możliwa późniejsza edycja wstawione elementu
 • Możliwość rozbudowy biblioteki o modelu pobrane od różnych producentów
 • Zintegrowana Biblioteka PartSolutions zapewnia bogate możliwości wstawiania części ANSI, BSI, CSN, DIN, ISO, EN, GB, GOST, JB, JIS oraz innych norm międzynarodowych i branżowych. Zapewnia to skrócenie czasu tworzenia modeli i zwiększa efektywność pracy.

Biblioteka normaliów programu ZW3D Standard

Importowanie modeli z innych systemów 3D – wymiana danych 3D

 • Możliwość importu plików z innych systemów CAD poprzez pliki neutralnych STEP, IGES, Parasolid
 • Wczytywanie plików bezpośrednio z innych systemów
 • Po wczytaniu możliwa jest:
 • naprawa geometrii i jej edycja
 • tworzenie rysunków 2D i wstawianie do złożeń
 • przygotowanie do obróbki CAM

Importowanie modeli z innych systemów 3D poprzez program ZW3D Standard

Tworzenie dokumentacji 2D i możliwość zapisu do DXF i DWG

Na odstawie zamodelowanego elementu można automatycznie utworzyć dokumentację 2D
W dokumentacji można użyć:

 • Automatycznych widoków 3D z przekrojami i widokami szczegółów
 • Tabel materiałowej, otworów i elektrod
 • Możliwość tworzenia przerwania na długich elementach
 • Przenoszenie wymiarów z modelu 3D
 • Adnotacje spoin, oznaczenia chropowatości, tolerancję.
 • Formatowalna tabela z automatycznym uzupełnianiem

Obraz dokumentacji 2D wykonanej w programie ZW3D Standard