Dzięki temu modułowi użytkownicy mogą zarówno projektować modele 3D (możliwości modułu ZW3D Lite), jak również generować obróbki na frezarki do 2,5 osi i tokarki 2 osiowe.

Narzędzia CAD pozwalają na tworzenie modeli bryłowych i powierzchniowych za pomocą tradycyjnych operacji: wyciagnięcie (po ścieżce, po profilach); przez obrót; skorupa, zaokrąglenia, fazowanie, przycinanie i dzielenie za pomocą obiektów. Dodatkowo moduł pozwala przyśpieszać pracę poprzez użycie szyków, skali, kopiowania elementów.

Narzędzia CAM dostępne w tym module do naszej dyspozycji to:

Strategie obróbki otworów

Szeroka gama możliwości wykonania otworu, funkcjami jak np.:

- Nawiercanie, wiercenie z łamaniem wióra, wiercenie z pogłębianiem czy gwintowanie

- Narzędzie automatyzujące obróbkę otworów w postaci automatycznej taktyki wiertarskiej
Screen narzędzia automatyzującego obróbkę w module ZW3D 2x Machining

Miniatury i wybór trybu obróbki w module ZW3D 2x Machining

Frezowanie CNC 2,5 osiowe

- Generowanie ścieżek narzędzia w obróbkach profilowych, spiralnych, zigzak, równoległych i helikalnych

- Obróbka frezami kształtowymi zaokrągleń i fazowań

- Wykrywanie resztek materiału

- Automatyczne wykrywanie i omijanie uchwytów

- Automatyczna taktyka frezowania w 2.5 osiach
Ścieżka frezowania wyświetlona w module ZW3D 2x Machining

Toczenie CNC

- Obróbki tokarskie po zewnętrznej i wewnętrznej średnicy modelu 3dtoczenie_CNC

- Generowanie ścieżek narzędzi z prawej do lewej, jak i od lewej do prawej

- Siedem operacji pozwalających od początku do końca wykonać przedmiot- wiercenie tokarskie, planowanie czoła, obróbki zgrubna i wykańczająca, rowkowanie, toczenie gwintów i odcinanie

- We wszystkich operacjach można tworzyć własne narzędzia, bądź skorzystać z biblioteki znormalizowanych narzędzi.
Bibliotek i kreator narzędzi w module ZW3D 2x Machining

Generowanie kodów NC + generator postprocesorów:

- ZW3D Generator Postprocesorów

- Możliwość dostosowania programu CAM do Państwa maszyny.
Menu funkcji mudułu ZW3D 2x Machining