Wazelina techniczna przeznaczona jest do smarowania i konserwacji. Zabezpiecza klemy akumulatorów. złącza śrubowe. uszczelki gumowe przed zamarzaniem itp.

Właściwości:

  •     temperatura topnienia: 35–45 °C
  •     dobrze rozpuszczalna w eterze. benzynie.
  •     bardzo słabo rozpuszczalna w nierozcieńczonym etanolu
  •     nierozpuszczalna w wodzie