Wysoko przyczepna pasta ochronna o maksymalnej zawartości stałych cząsteczek miedzi. antyutleniaczy i środków antykorozyjnych.
Zapobiega zacieraniu. zapiekaniu. zakleszczaniu oraz korozji części narażanych na wysokie temperatury oraz trudne warunki atmosferyczne.