Produkt Loctite 660 jest jednoskładnikowym. klejem anareobowym o średniej wytrzymałości w postaci pasty do mocowania połączeń cylindrycznych. Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem. kiedy znajduje się on pomiędzy powierzchniami metalowymi. Produkt wykazuje doskonałe własności utwardzania się w szczelinie.

Zastosowanie:
Służy do klejenia pasowanych części cylindrycznych. szczególnie tam. gdzie szczelina klejenia może dochodzić do 0.5mm.

Do typowych zastosowań należy korygowanie osadzenia łożysk na wybitych czopach lub w obudowach oraz wzmocnienie złączy klinowych .


Wskazówki dotyczące stosowania.

Aby uzyskać jak najlepsze wyniki. należy dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnie.
Złącze musi być całkowicie wypełnione klejem. Aby to osiągnąć. w połączeniach pasowanych luźno należy nanieść klej wokół wałka i krawędzi wlotu tulei. ruch obrotowy części podczas montażu zapewni dokładne rozprowadzenie kleju.
Nie należy ruszać części aż do osiągnięcia pełnej wytrzymałości.
Dalsze informacje na temat klejów służących do mocowania połączeń współosiowych można uzyskać w lokalnym ośrodku obsługi technicznej.

Magazynowanie

O ile na etykiecie nie ma innych wskazań. idelnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu w temperaturze pomiedzy 8 C a 28 C.
Resztek materiału nie należy umieszczać z powrotem w jego orginalnym pojemniku. gdyż mogłoby dojść do zanieczyszczenia produktu.

Parametry:

 • Wytrzymałość na ścinanie na stali- 23 N/mm2
 • Czas uzyskania pełnej wytrzymałości przy szczelinie 0.05mm (22 C)
  Stal - 1.5 godz.
  Aluminium - 24 godz.
  Dwuchromian cynkowy - 24 godz.
 • Czas uzyskania początkowej wytrzymałości (22 C)
  Stal - 15 min
  Aluminium - 20 min
  Dwuchromian cynkowy - 40 min
 • Temperatura pracy - od -55 C do +150 C
 • Kolor - szara pasta