770 – Baza do klejów akrylowych ( przygotowanie powierzchni)

Polyolefin Primer LOCTITE 770 jest produktem jednoskładnikowym. bardzo szybko wysychającym w temperaturze pokojowej. Służy on do przygotowania poliolefin i innych materiałów o niskim napięciu powierzchniowym do łączenia klejami cyjanoakrylowymi Loctite. Na tak przygotowanych powierzchniach utwardzone cyjanoakrylany Loctite zachowują takie same własności. jak opisane w TDS dla odnośnego kleju. z wyjątkiem niektórych przytoczonych tutaj przypadków.

Zastosowanie

Polipropylen. polietylen. PTFE oraz kauczuk termoplastyczny są na ogół trudne do klejenia. Jednakgdy się je zagruntuje primerem do poliolefin Loctite 770. można uzyskać adhezję klejów cyjanoakrylowych Loctite. Primer poliolefinowy Loctite 770 zalecany jest tylko do powierzchni trudnosklejalnych.

Wskazówki dotyczące stosowania

Primer można nanosić przez natryskiwanie. pędzlowanie lub zanurzanie w temperaturze otoczenia. Nie należy używać primera w nadmiarze. Jego obecność można wykryć przy użyciu słabych lamp UV (365 nm). Jeżeli poliolefiny są łączone z innymi materiałami. należy powlekać tylko powierzchnie poliolefinowe. Stosować w pomieszczeniach dobrze wietrzonych. Nie używać w pobliżu otwartegopłomienia lub innych źródeł zapłonu.

Magazynowanie

O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań. idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu w temperaturze 8°C do 28°C (46°F do 82°F). Optymalna temperatura magazynowania to dolna połowa tego zakresu. Nie należy umieszczać ponownie resztek materiału w jego oryginalnym pojemniku. gdyż może dojść do zanieczyszczenia produktu.

Dane techniczne.

  • Typ chemiczny: Roztwór aminy alifatycznej w rozpuszczalniku
  • Wygląd : bezbarwny
  • Ciężar właściwy w 25°C : 0.68
  • Lepkość w 20°C. mPa•s : 1.25
  • Temp. zapłonu (COC). °C : -1
  • Rozpuszczalnik : Heptan
  • Czas wysychania w 20°C. sek : 30
  • Czas przydatności po nałożeniu. godziny: 8
  • Fluorescencyjny przy świetle UV (Niskie natężenie 365 nm) : Tak