LOCTITE 8030 to olej ogólnego przeznaczenia. ułatwiający maszynową obróbkę skrawaniem. 
Pozwala na zwiększenie prędkości cięcia. zapewniając wysoką jakość obrabianej powierzchni. a także wydłuża żywotność narzędzi. 
Można go stosować również w operacjach wiercenia. Jest odpowiedni do stali zwykłych i stopowych. ze stalą nierdzewną włącznie. Jednak nie powienien być stosowany na aluminium oraz na stopach tytanu i miedzi. tam gdzie ważna jest estetyka. 
Typowy zakres temperatury pracy to: -20 °C do +160 °C.

Stosuj produkt LOCTITE 8030 na narzędzie przed rozpoczęciem obróbki mechanicznej. jak i w trakcie.

O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań. idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
Optymalna temperatura magazynowania: +8°C do +21°C. Przechowywanie w temperaturze poniżej +8°C lub powyżej+28°C może nieodwracalnie zmienić własności produktu.

Resztek materiału nie należy umieszczać z powrotem w jego oryginalnym pojemniku. gdyż mogłoby dojść do zanieczyszczenia produktu. 
Korporacja Henkel nie bierze odpowiedzialności za produkt. który został zanieczyszczony lub przechowywany niezgodnie ze wskazaniami. 
Dalsze informacje na temat okresu przydatności produktu można uzyskać w lokalnym ośrodku obsługi technicznej.

Dane techniczne

  • Pojemność opakowania [L]:    0.4