Łańcuchy napędowe to powszechnie stosowany środek przeniesienia napędu. Jest to element o bardzo uniwersalnym charakterze, ale do zalet można zaliczyć także wysoką wytrzymałość. Prawidłowo dobrany łańcuch napędowy gwarantuje długą i niezawodną pracę urządzenia.

Rodzaje łańcuchów napędowych

Istnieją trzy podstawowe grupy łańcuchów: łańcuchy drabinkowe, łańcuchy płytkowe i łańcuchy pierścieniowe. Każdy z tych typów ma także podtypy, które krótko charakteryzujemy w następnym paragrafie. Różnią się miedzy sobą budową i przeznaczeniem. Zastosowanie konkretnego typu łańcucha napędowego uzależnione jest od indywidualnych potrzeb i typów zadań, które ma wykonywać. Dlatego w dalszej części artykułu krótko charakteryzujemy wymienione trzy rodzaje łańcuchów napędowych.

Szeroki wybór łańcuchów dostępny jest w naszym sklepie na: https://www.akcesoria.cnc.info.pl/49-mechanika/naped-lancuchowy/lancuchy

 

Łańcuchy drabinkowe

Są to łańcuchy o budowie drabinkowej, które dalej dzielą się na sworzniowe, tulejkowe i rolkowe. Służą głównie w charakterze cięgna dźwigowego i napędowego.

Łańcuchy sworzniowe – są to łańcuchy o niskiej wytrzymałości wynikającej ze stosunkowo małej powierzchni roboczej przegubów. Z tego powodu łańcuchy sworzniowe nie są obecnie zbyt często wykorzystywane jako napęd maszyn.

Łańcuchy tulejkowe – te łańcuchy napędowe wykonane są z płytek, sworzni i z tulejek. Sprawdzają się świetnie w maszynach wolnobieżnych, natomiast nie zaleca się ich instalowania w urządzeniach, gdzie występują wysokie siły napędowe. Brak rolki w łańcuchach tulejkowych sprawia bowiem, że tulejki i zęby koła szybciej się zużywają. W konsekwencji obniża to sprawność całego układu.

Łańcuchy rolkowe – to najbardziej popularny typ łańcuchów chętnie wykorzystywany w rolnictwie, w maszynach i urządzeniach przemysłowych oraz w technice transportowej i magazynowej. Mają zwiększoną trwałość, a uzębienie koła zużywa się w niewielkim stopniu. Łańcuch napędowy rolkowy składa się z ogniw wewnętrznych i zewnętrznych, które wyglądem przypominają ogniwa w łańcuchach tulejkowych. Różnicą jest zaś obecność rolki, która obraca się swobodnie względem tulei.

 

Łańcuchy płytkowe

Konstrukcja napędowych łańcuchów płytkowych składa się z modułów wykonanych ze stali, niekiedy też z tworzyw sztucznych. Moduły połączone są sworzniem lub łańcuchem. Istnieją dwa typy łańcuchów płytkowych, jeśli podzielimy się według uwarunkowań konstrukcyjnych. I tak do kupienia są łańcuchy prostobieżne oraz skrętne. Ten typ łańcucha napędowego wykorzystuje się przede wszystkim w przenośnikach transportowych i buforowych.

 Szeroki wybór łańcuchów dostępny jest w naszym sklepie na: https://www.akcesoria.cnc.info.pl/49-mechanika/naped-lancuchowy/lancuchy

 

Łańcuchy pierścieniowe

Innym rodzajem łańcuchów napędowych są łańcuchy pierścieniowe, inaczej ogniowe. Stosuje się je między innymi w dość rzadko spotykanych przekładniach łańcuchowych, w zawiesiach i w wyciągnikach łańcuchowych. Często służą też do łączenia metalowych elementów.

Podsumowując, warto wiedzieć, że łańcuch napędowy jest istotnym elementem budowy maszyn i urządzeń, które każdego dnia wykorzystuje się w przemyśle i to niemal we wszystkich branżach.