Drganiami mechanicznymi (wibracjami), określamy drgania akustyczne o niskiej częstotliwości, rozprzestrzeniające się w ośrodkach stałych. Drgania takie często wykorzystywane są jako czynnik roboczy, celowo wprowadzany do maszyn dla realizacji zadanych procesów technologicznych (przemieszczanie wibracyjne, separacja, zagęszczanie materiałów, obróbka powierzchni, czy badania jakościowe materiałów) – Rys.1. W tym artykule skupiamy się na ty, jak prawidłowo powinna wyglądać wibroizolacja maszyn.

Wibroizolacja maszyn

Podajnik wibracyjny cylindryczny

Rys.1. Przykład celowego wprowadzenia wibracji – podajnik wibracyjny cylindryczny.

Najczęściej jednak drgania mechaniczne są czynnikiem niepożądanym, efektem ubocznym pracy maszyn, urządzeń, czy ich podzespołów.
Niewytłumione wibracje mogą wtedy powodować:

a) zakłócenia w prawidłowym procesie działania maszyny,

b) zmniejszają trwałość i niezawodność urządzenia,

c) niekorzystnie wpływają na elementy zewnętrzne (konstrukcje i budowle),

d) powodują hałas.

Wibracje mają również negatywny wpływ na organizm człowieka, a w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do trwałych zmian chorobowych.

Jednym z najczęściej spotykanych źródeł drgań są ruchy obrotowe niewyważonych części maszyn (rys.2).
Jeśli maszyny te są sztywno osadzone na fundamentach, drgania przenoszą się na otoczenie.

Schemat - zastosowania wibroizolacji maszyn

Rys.2. Schematyczny przykład zastosowania wibroizolacji maszyn

Aby zminimalizować negatywne skutki drgań, należy więc zastosować wibroizolację maszyn – odizolować drgającą maszynę od podłoża, do którego jest przymocowana (wibroizolacja czynna). Izolacja taka polega na umieszczeniu pomiędzy maszyną a jej fundamentem odpowiednich elementów sprężysto-tłumiących (wibroizolatorów).

W przypadku konieczności odizolowania urządzenia od drgającego podłoża mamy do czynienia z wibroizolacją bierną, zwana też przemieszczeniową.

Podział wibroizolatorów

Do powszechnie stosowanych rodzajów wibroizolatorów należy zaliczyć:

 • płyty z korka naturalnego (stosowane przy prędkościach obrotowych powyżej 3000 obr/min)
 • wibroizolatory gumowe ( najczęściej stosowane przy prędkościach obrotowych w zakresie 1000-3000 obr/min)
 • sprężyny spiralne (stosowane przy prędkościach obrotowych poniżej 1000 obr/min).

Wśród materiałów wykorzystywanych w wibroizolacji maszyn, które obecnie najczęściej stosowane są w izolujących elementach sprężysto-tłumiących, szczególne miejsce zajmuje guma. W porównaniu ze stalą, guma charakteryzuje się wysokim tłumieniem wewnętrznym, zdolnością pochłaniania dźwięku oraz bardzo dobrą sprężystością postaciową. Stała sprężystości wibroizolatora gumowego zależy od twardości gumy, zmienia się jednak wraz z obciążeniem statycznym w sposób nieliniowy.

W przypadku izolacji drgań szczególnie ważne są własności tłumiące gumy. Powodują one pochłanianie energii drgań, jak również ułatwiają łagodne przejście układu przez rezonans.

Guma, w przeciwieństwie do stali, nie koroduje i charakteryzuje sie dużą wytrzymałością zmęczeniową. Zakres temperatur, w którym mogą być stosowane wibroizolatory gumowe, zawarty jest w przedziale od -40°C do +80°C.

Kluczem do poprawnej izolacji drgań jest dobór odpowiednich elementów wibroizolacji maszyn ściśle do wymagań danej aplikacji, tzn. z uwzględnieniem parametrów pracy oraz rodzaju i zakresu drgań, jakie mają być wytłumione.

Firma Elesa+Ganter, lider w produkcji standardowych elementów do maszyn i urządzeń, posiada bogatą ofertę elementów służących do wibroizolacji maszyn. Wibroizolatory te stosowane są z powodzeniem do tłumienia drgań, hałasu oraz uderzeń powstających w wyniku ruchu elementów urządzeń. Stosowane są zarówno do tłumienia wibracji generowanych przez maszyny, jak i izolowania niekorzystnych drgań z zewnątrz, np. mocowanie szaf elektrycznych czy innych elementów czułych na wibracje.

Ze względu na charakterystykę aplikacji  wibroizolatory firmy Elesa+Ganter możemy podzielić na:

 • Stopy z tłumieniem wibracji LW.A (rys.3) – przeznaczone do antywibracyjnego posadawiania na podłożu ciężkich maszyn i urządzeń.
  Dzięki specjalnej konstrukcji umożliwiają również wypoziomowanie maszyny. Maksymalne  pionowe obciążenie statyczne do 40000 N.

Stopa wibroizolująca LW.A

Rys.3. LW.A – Stopa posiadająca funkcję tłumienia wibracji

 • Elementy antywibracyjne GN 148 (rys.4)– stosowane do antywibracyjnego posadawiania na podłożu ciężkich maszyn i urządzeń.
  Specjalna konstrukcja umożliwia kotwienie do podłoża oraz absorpcję sił działających w poziomie.
  Maksymalne  pionowe obciążenie statyczne do 19000 N.

Element antywibracyjny GN 148, typ A

Rys.4. GN 148 – Element antywibracyjny, typ A

 • Elementy antywibracyjne DVA.1, DVA.2, DVA.3 (rys.5). Używa się ich przeważnie w celu mocowania podzespołów urządzeń, np. silników, wentylatorów, pomp itp.
  Standardowo dostępne są wykonania z elementami mocującymi ze stali węglowej ocynkowanej lub stali nierdzewnej.
  Standardowa twardość gumy to 55±5 wg. Shore’a A, dla odpowiednich ilości dostępne są inne twardości.

Przekrój elementów antywibracyjnych DVA.1, DVA.2, DVA.3

Rys.5. Przekrój poprzeczny elementów antywibracyjnych: DVA.1, DVA.2, DVA.3

 • Elementy antywibracyjne DVA.4, DVA.5, DVA.6, DVA.7 (rys.6). Używane powszechnie do amortyzacji uderzeń (zderzaki, odboje, poduszki amortyzacyjne,  itp.) oraz posadawiania urządzeń o mniejszej masie (od kilku do kilkuset kg). Standardowa twardość gumy to 55±5 wg. Shore’a A, dla odpowiednich ilości dostępne są inne twardości. Dostępne są również wykonania ze stali nierdzewnej.

Przekrój elementów antywibracyjnych DVA.4, DVA.5, DVA.6, DVA.7

Rys.6. Przekrój poprzeczny elementów antywibracyjnych: DVA.4, DVA.5, DVA.6, DVA.7

Dzięki ściśle określonej charakterystyce pracy wibroizolatorów Elesa+Ganter, możliwy jest precyzyjny ich dobór do danej aplikacji. W tym celu niezbędne jest określenie podstawowych parametrów tłumionych  zakłóceń:

 • częstotliwość zakłóceń, wynikająca zazwyczaj z częstotliwości obrotowej elementów wirujących (silnika, wału napędowego, wentylatora) – wyrażana w [Hz] lub [obr/min],
 • obciążenie pojedynczego elementu antywibracyjnego, wynikające z podziału masy urządzenia na ilość elementów izolujących – wyrażana w [N],
 • wymagany stopień wytłumienia – wyrażany w [%].

Szczegółowy opis doboru poszczególnych wibroizolatorów i innych elementów wibroizolacji maszyn umieszczony jest na ich stronach katalogowych.
W przypadku problemów w tym zakresie, prosimy o kontakt z Działem Technicznym Akcesoriów CNC.

INFOLINIA: +48 (87) 307 07 50 lub +48 (87) 307 07 60
Czynna: Poniedziałek - Piątek 8:00 - 17:00

Linki do stron katalogowych ze szczegółowymi danymi technicznymi znajdują się poniżej:

 • LW.A – Stopy z tłumieniem wibracji
 • GN 148, GN 148.2 – Elementy antywibracyjne oraz podkładki gumowe do elementów GN 148
 • DVA – Elementy antywibracyjne