Bezpieczniki używane są bardzo szeroko w elektryce i elektronice. Ich głównym zadaniem, jak sama nazwa mówi jest zabezpieczenie konkretnych obwodów lub całych urządzeń, przed czynnikami mogącymi doprowadzić do awarii lub uszkodzenia. W tym przypadku będą to na przykład skoki napięcia lub spięcia w instalacji. Jakie rodzaje bezpieczników odpowiadających za zabezpieczenie instalacji elektrycznej są dostępne?

Bezpieczna instalacja elektryczna – jak wykonać?

Wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z wymogami stawianymi przez prawo budowlane i energetyczne jest bardzo ważne. Nieprawidłowo zaprojektowana instalacja może bowiem prowadzić do jej przeciążenia. Jest to bardzo negatywne zjawisko, mogące być powodem wielu problemów, takich jak uszkodzenia sprzętów elektrycznych, a nawet pożaru. Zaprószenie ognia jest oczywiście najbardziej niebezpieczne, ponieważ prowadzi do dużych strat materialnych. Jeżeli zauważymy ogień w pobliżu instalacji elektrycznej, wówczas nie powinniśmy go polewać wodą. Grozi to bowiem porażeniem prądem. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie w tym wypadku użycie gaśnicy proszkowej lub śniegowej.

Podczas projektowania i montażu instalacji elektrycznej powinniśmy więc korzystać wyłącznie z doświadczonych fachowców. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że całość będzie w pełni bezpieczna i pozwoli na sprawne działanie. Kluczowy jest również w takiej sytuacji dobór i montaż odpowiednich bezpieczników. Zbyt słabe lub za mocne bezpieczniki mogą bowiem prowadzić do przeciążenia instalacji.

 

W sklepie EBMiA.pl kupisz między innymi: bezpieczniki szklane, bezpieczniki termiczne, gniazda bezpieczników, wkładki topikowe 

 

Rodzaje bezpieczników

Bezpieczniki topikowe

Bezpieczniki topikowe odpowiadają za wyłączenie obiegu prądu w instalacji w przypadku, gdy dojdzie do przekroczenia określonej wartości. Wówczas drucik znajdujący się wewnątrz zabezpieczenia rozgrzewa się i topi. Dzięki temu obwód zostaje przerwany i prąd wyłączony. Daje to możliwość zabezpieczenia całej instalacji w przypadku wystąpienia skoku napięcia lub zwarcia. Co bardzo ciekawe, ten rodzaj bezpieczników jest bardzo popularny w naszym kraju i wiele instalacji cały czas posiada zabezpieczenie tego typu.

Jeżeli w naszej instalacji elektrycznej dochodzi do częstego przepalania się bezpieczników topikowych, powinniśmy możliwie szybko znaleźć przyczynę takiego stanu rzeczy. W tym celu należy skorzystać z usługi fachowca, który dokładnie sprawdzi całą instalację.

Bezpieczniki przepięciowe

Bezpieczniki przepięciowe to równie popularne w Polsce zabezpieczenia, które potocznie nazywamy korkami. Ich głównym zadaniem jest ochrona instalacji elektrycznej przed nadmiernym obciążeniem i tym samym rozgrzaniem przewodów do temperatury, mogącej spowodować zapłon. W związku z tym, że rozwiązanie to działa bardzo efektywnie, wykorzystywane jest nie tylko w starszym budownictwie, ale możemy jest znaleźć również w nowych domach i mieszkaniach.

Bezpieczniki różnicowoprądowe

Nowoczesne instalacje elektryczne wyposażone są najczęściej w zabezpieczenia różnicowoprądowe. Wyróżniają się bowiem bardzo dobrym zabezpieczeniem przez pożarem, spowodowanym zbytnio obciążaną instalacją. Ich działanie jest nieco bardziej skomplikowane. Bezpieczniki tego typu pilnują bowiem, by ilość prądu wpływającego do obwodu, była taka sama jak ilość prądu wypływającego. Jeżeli dojdzie do pojawienia się różnicy, wówczas obwód zostanie zamknięty i prąd wyłączony. W przypadku starszych instalacji, montaż takich bezpieczników będzie dość skomplikowany i wymagający dużej przebudowy. Warto jednak się nad tym zastanowić, ponieważ zapewni to znacznie większe bezpieczeństwo dla nieruchomości i jej mieszkańców.