Spawanie jest procesem trwałego łączenia metali. Efekt ten można jednak osiągnąć wykorzystując kilka metod spawania. Dziś wyjaśniamy krótko, na czym polega każda z nich.

 

Co to jest spawanie?

 

Co to jest spawanie? Najogólniej mówiąc to spajanie ze sobą elementów metalowych na stałe. Efekt trwałego spojenia można osiągnąć poprzez emitancję ciepła, nadtopienie lub za pomocą specjalnego środka spawalniczego. Do każdego z nich stosuje się odpowiednią metodę spawania, z których każda rządzi się własnymi prawami i wymaga zastosowanie nieco innych narzędzi.

 

W sklepie EBMiA znajdziesz pręty spawalnicze i druty rdzeniowe.

 

 

Spawanie metali łukowe elektrodą otuloną MMA

Spawanie łukiem (MMA) jest jedną z najpopularniejszych metod łączenia metali. Jest też metodą najstarszą i najbardziej uniwersalną. Powszechnie stosuje się ją w produkcji przemysłowej, ślusarstwie oraz kowalstwie artystycznym. Polega na wytwarzaniu łuku elektrycznego pomiędzy elektrodą a częścią roboczą. Podczas tej czynności wytwarza się wysoka temperatura dochodząca do 3000°C. Spawanie łukiem umożliwia łączenie elementów ze stali, żelaza, stopów miedzi, glinu czy niklu. Ponadto nadaje się do łączenia materiałów nierdzewnych i co najważniejsze – do spajania dużych elementów z metalu. Dodatkowo ta technika pozwala spawać materiały w trudno dostępnych miejscach, a także w trudnych warunkach.

 

Spawanie metalu gazowe MIG/MAG

 

Spawanie łukowe w osłonie gazowej jest analogiczne do spawanie łukiem, lecz wykorzystuje się tu strumień gazu osłonowego, który chroni łuk i roztopiony metal. Można wyróżnić trzy typy spawania gazowego:

MIG - spawanie osłonie gazowej gazów obojętnych (Metal Insert Gas),

MAG – spawanie gazowe z osłonie gazów aktywnych (Metal Active Gas),

WIG – spawanie metodą wolframową (Wolfram Inert Gas).

 

Sposoby spawanie MIG i WIG wykorzystywane są przy metalach nieżelaznych i stopów typu miedź czy aluminium. Spawanie gazowe MAG stosuje się zaś głównie do łączenia stali konstrukcyjnych.

 

Spawanie metalu drutem rdzeniowym samoosłonowym

Spawanie drutem rdzeniowym samoosłonowym FCAW (Flux-Cored Arc Welding) to jeden z łatwiejszych sposobów spawania. Przede wszystkim nie wymaga częstej wymiany elektrody, przez co jest bardzo wydajny. Ten sposób spajania metali wykorzystuje zwłaszcza przemysł stoczniowy, gdzie odbywają się liczne procesy spawania konstrukcji stalowych. Spawanie drutem łączy zalety spawania elektrodą otuloną i metodą MAG. Można je stosować także na zewnątrz, lecz wymaga zastosowania specjalnych spawarek.

 

W sklepie EBMiA znajdziesz pręty spawalnicze i druty rdzeniowe.

 

Pozostałe sposoby spawania metali

Wyżej opisane metody są najbardziej popularnymi sposobami spawania metali. Istnieją jednak inne techniki, mniej popularne. Należy do nich na przykład spawanie hybrydowe, które łączy metodę łukową i laserową. Jest także spawanie plazmowe polegające na ogniskowaniu łuku elektrycznego. Wykorzystuje się je przy produkcji seryjnej. Ponadto w sytuacji, kiedy musimy zespolić metale, które nie dają się połączyć tradycyjnymi metodami (np. wolfram-miedź czy niob-miedź), można zastosować spawaniem elektronowym. Oprócz wymienionych istnieją także inne sposoby, ale dużo mniej popularne. Między innymi spawanie elektrogazowe, łukowo-wodorowe, termitowe i żużlowe.