Trasowanie polega na wytyczaniu linii na powierzchni materiału. Proces ten wykonywany jest głównie podczas obróbki metali. Jego celem jest wsparcie przy wycinaniu kształtów, jak również przecinaniu i tworzeniu otworów. Chcesz dowiedzieć się, jak przygotować materiał do trasowania i jakie narzędzia do tego wykorzystać? Zapraszamy do lektury naszego poradnika!

 

Przygotowanie materiału do trasowania – o czym należy pamiętać?

Zanim przystąpisz do trasowania pamiętaj o tym, by sporządzić w podziałce rysunek wykonywanego przedmiotu. Najistotniejsze elementy tego rysunku to miejsca wykonywania otworów, miejsca ciecia, krawędzie oraz niezbędne wymiary. Konieczne jest również dokładne sprawdzenie metalu przed obróbką. Dodatkową czynnością, którą również warto wykonać, jest pomalowanie metalowych elementów farbą traserską. Dzięki temu linie narysowane na powierzchni będą lepiej widoczne.

 

Trasowanie metalu – jakie narzędzia będą niezbędne?

Podczas trasowania metalu bardzo przydatny okaże się punktak, rysik oraz cyrkiel. Te przybory ułatwią przenoszenie danych z rysunku na materiał. Co więcej, warto pamiętać, że w trakcie trasowania należy używać wyłącznie jednego narzędzia pomiarowego, ponieważ różne przyrządy mogą mieć drobne błędy pomiarowe, przez co niemożliwe okaże się uzyskanie precyzyjnych wyników. Używaj więc jednego przymiaru i kątownika ślusarskiego. Pamiętaj również, że do wykonania dokładnych prac ślusarskich przydatne okażą się płyta treserska oraz pryzma. W przypadku mierzenia metalu bardzo praktycznym narzędziem okaże się suwmiarka. Jest ona bowiem najbardziej precyzyjnym przyrządem do określania grubości materiału, jak również głębokości średnic wewnętrznych otworów. Dużym ułatwieniem będzie także zastosowanie mierników laserowych, które zapewniają dokładne pomiary.

 

Jak przebiega trasowanie metalu?

Na metalu można kreślić na dwa sposoby. Po pierwsze, mowa o trasowaniu na płaszczyźnie, które podobne jest do kreślenia technicznego na papierze. Różni się jedynie tym, że rysuje się na płycie. W przypadku tego sposobu istotne jest wyznaczenie środków otworów oraz wypunktowanie przy użyciu punktaka i zaznaczenie od nich równej odległości do brzegów płyty za pomocą cyrkla. Kolejny sposób to trasowanie przestrzenne, które odnosi się do kreślenia linii na bryłach. W tym przypadku najpierw wyznacza się główne osie elementu. Co więcej, trzeba mieć na uwadze, że przedmiot powinien być umieszczony na pryzmie traserskiej lub na płycie.

 

Co to jest szablon traserski?

Podczas wycinania kształtów z metalu należy przede wszystkim mieć na uwadze, by jak najefektywniej zużywać posiadany materiał. Bardzo ważne jest, by pozostało z niego jak najmniej odrzutów. Do tego celu dobrze jest użyć szablonów traserskich, które umożliwią dokładne wyrysowanie konturów. W trakcie kreślenia należy jednak uważać, aby nie uszkodzić materiału. Do ustalania linii najlepiej jest użyć punktaka.