Obliczenia przekładni

Przełożenie:  

Rzeczywista średnica koła małego d:  

Rzeczywista średnica koła dużego D:  

Minimalna odległość między osiowa C:  

Wprowadź parametry przekładni:

Podziałka:  lub  mm

Ilość zębów koła małego z1: 

Ilość zębów koła dużego z2: 

Oblicz długość pasa

Podaj odległość między osiową (C), aby obliczyć potrzebną długość pasa (L)

Odległość między osiowa C:  mm    

Obliczona długość pasa L: 

Oblicz odległość między osiową (C):

Jeżeli obliczona długość pasa nie występuje w standardowych rozmiarach pasów, wprowadź długość standardowego pasa, aby obliczyć rozstaw osi.

Długość pasa (standard):  mm     

Odległość między osiowa C: