Dociskacze szybkomocujące należą do grupy produktów o szerokim wachlarzu zastosowań, ale praktycznie każde z nich sprowadza się do szybkiego, pewnego i powtarzalnego mocowania detali w oprzyrządowaniu.

Dociskacze szybkomocujące Elesa+Ganter

Podział i zastosowania dociskaczy szybkomocujących

Do głównych obszarów zastosowań należy zaliczyć:

 • Przemysł spawalniczy.
 • Przemysł stolarski.
 • Przyrządy montażowe.
 • Testery.

Duża różnorodność zastosowań i warunków pracy spowodowała powstanie wielu różnych rodzajów dociskaczy, dostosowanych do wymagań konkretnych aplikacji. Do głównych czynników leżących u podstaw tworzenia konkretnych rodzajów dociskaczy szybkomocujących należą:

 • Położenie płaszczyzny docisku mocowanego detalu względem powierzchni montażu dociskacza.
 • Brak kolizji pomiędzy elementami ruchomymi przyrządu, czy maszyny a zamkniętym dociskaczem.
 • Masa, gabaryty oraz wymagana siła docisku/przytrzymania detalu.
 • Częstotliwość zamykania (liczba cykli pracy).
 • Warunki pracy (środowisko pracy).

Powstałą w ten sposób rodzinę dociskaczy podzielić więc można na różne podgrupy/rodzaje, zależnie od wymagań, jakie mogą spełniać. Poniżej przedstawionych zostało kilka podstawowych podziałów funkcjonalnych elementów z grupy: dociskacze szybkomocujące.

Podział ze względu na ruch ramienia dociskowego:

 • Dociskacze – ruch ramienia dociskowego odbywa się po łuku.

Ramię napinacza, dociskacza ciągnąco-pchającego

 • Napinacze (dociskacze ciągnąco-pchające) – ruch ramienia dociskowego odbywa się w jednej osi.

Ramię dociskacza poziomego

Podział ze względu na położenie rękojeści w pozycji zamkniętej:

 • Dociskacze poziome – rękojeść po zamknięciu dociskacza znajduje się w pozycji poziomej

Dociskacz pionowy serii GN 820

Dociskacze poziome serii GN 820

 • Dociskacze pionowe – rękojeść po zamknięciu dociskacza znajduje się w pozycji pionowej

Dociskacz pionowy serii GN 810

Dociskacze pionowe serii GN 810

W odniesieniu do napinaczy podział ten odnosi się do płaszczyzny, w której porusza się ich rękojeść. I tak na przykład w napinaczach serii GN 842 – rękojeść pracuje w płaszczyźnie pionowej

Napinacz suwakowy serii GN 842

Napinacze suwakowe serii GN 842

Napinacze serii GN 843.1, zależnie od zamocowania korpusu w kątowniku mocującym (czy innej podstawie) mogą natomiast pełnić funkcję zarówno napinacza pionowego, jak i poziomego.

Napinacz suwakowy GN 843.1

Napinacze suwakowe GN 843.1

Podział ze względu na wielkość dociskacza, jego masę i siłę przytrzymania.

Siły przytrzymania dla dociskaczy pionowych zaczynają się od 90 N przy masie własnej 95 g (GN 810), a kończą na 30000 N przy masie własnej odpowiednio 5,7 kg (GN 813). Napinacze w najmniejszej wersji dysponują siłą przytrzymania 800 N przy wadze 60 g (GN 840), natomiast największa wersja napinacza może poszczycić się siłą przytrzymania na poziomie 45000 N, ważąc przy tym, niespełna, 3,1 kg (GN 842).

Na koniec należy wspomnieć, iż:

 • Dociskacze poziome, jak i pionowe, mogą mieć różną płaszczyznę montażu: pionową bądź poziomą.
 • Niektóre wersje dociskaczy, jak i napinaczy, dostępne są również w wykonaniu ze stali nierdzewnej.
 • Istnieją specjalne modele dociskaczy pionowych o zwiększonej żywotności (GN 910 oraz GN 910.1).
 • W przypadku niestandardowych aplikacji, przydatne są moduły dźwigniowe (GN 910.2 i GN 910.3), które wraz z innymi komponentami serii GN 910, służą do zbudowania autorskiego dociskacza typowo pod potrzeby konkretnej aplikacji.
 • Istnieje również grupa dociskaczy pneumatycznych, gdzie „napęd” ręczny został zastąpiony siłownikiem pneumatycznym