Niniejszy zbiór zawiera zadania z zakresu tradycyjnych. klasycznych metod stosowanych w wytrzymałości materiałów. W każdym rozdziale zamieszczono krótkie wprowadzenie teoretyczne. pewną liczbę zadań w pełni rozwiązanych oraz zadania do samodzielnego rozwiązania. Wybór zadań jest zgodny z programem wytrzymałości materiałów na wydziałach mechanicznych większości uczelni technicznych.