W podręczniku w sposób kompleksowy przedstawiono zarówno podstawy wytrzymałości materiałów. jak i zastosowanie metod komputerowych do rozwiązywania zagadnień z tej dziedziny.Omówiono modele jednowymiarowe (pręty). dwuwymiarowe (tarcze. płyty. powłoki) i trójwymiarowe (ciała przestrzenne) rzeczywistych obiektów mechanicznych. Zaprezentowano teorię sprężystości i plastyczności oraz obecne poglądy na temat pękania i zmęczenia materiałów. Przedstawiono zagadnienia odkształcalności i wytrzymałości polimerów i kompozytów. Wiele z rozważanych problemów wytrzymałościowych rozwiązano zarówno metodą klasyczną. jak i metodą elementów skończonych (MES). Uzupełnieniem podręcznika są programy MES. które są dostępne dla każdego w Internecie. oraz zamieszczone na końcu książki. w postaci kolorowych fotogramów. przykłady zastosowania MES do numerycznej analizy wytrzymałościowej. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów mechanicznych i budowlanych politechnik oraz dla inżynierów. którzy w pracy zawodowej posługują się nowoczesnymi metodami analizy i projektowania wytrzymałościowego konstrukcji.