Słownik zawiera ok. 10000 angielskich terminów z dziedziny budownictwa i architektury. a także dziedzin z nimi powiązanych. takich jak spawalnictwo. inżynieria lądowa i wodna. inżynieria sanitarna. budowa maszyn. materiałoznawstwo. oraz ich odpowiedniki lub objaśnienia w języku polskim. Podano transkrypcję fonetyczną (wymowę) wszystkich terminów angielskich.