Zeszyt ćwiczeń dla uczniów średnich szkół technicznych zawiera podstawowe informacje umożliwiające naukę programu CAD oraz wykonane w tym programie przykładowe konstrukcje rysunkowe 2D i ćwiczenia do samodzielnego wykonania. Jednym z ćwiczeń jest projekt przekładni zębatej.

Zeszyt ćwiczeń podzielono na trzy części:
Część 1 – Podstawowe informacje o programie – obejmuje omówienie interfejsu programu CAD oraz zasad korzystania z tego narzędzia do wykonywania dokumentacji 2D.
Część 2 – Rysowanie i modyfikacja obiektów – zawiera ćwiczenia 2D wprowadzające do pracy z programem CAD. Ćwiczenia. oprócz opisu kolejnych kroków wykonania. zobrazowano rysunkami i opatrzono komentarzami do wykonywanych poleceń.
Część 3 – Projekt wałka. koła zębatego i korpusu przekładni – zawiera przykłady dokumentacji płaskiej wybranych elementów przekładni zębatej oraz kompletny projekt rysunkowy elementów tej przekładni.

Szczegółowy opis produktu

Autor Stanisław Skotnicki
ISBN 978-83-7544-014-0
Liczba stron 84
Format (w milimetrach) 210x297
Okładka Miękka