W książce zaprezentowane są wiadomości na temat procesu nagniatania ślizgowego gładkościowego. Jest to odmiana powierzchniowej obróbki plastycznej na zimno. w której twarda. kulista końcówka narzędzia jest dociskana i przesuwana po powierzchni obrabianej części. Metoda ta zapewnia uzyskanie odpowiedniej dokładności kształtowo-wymiarowej oraz korzystnie wpływa na właściwości eksploatacyjne wyrobów.