sterowniki silników krokowych sterowniki silników krokowych sterowniki silników krokowych sterowniki silników krokowych

Książki techniczne

4.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.70 (10 głosów)

Szeroka oferta książek technicznych w naszym sklepie to przede wszystkim odpowiedź na rosnące oczekiwania, które stawiane są obecnie kadrze inżynierskiej oraz programistycznej.

W ostatnich latach coraz częściej obserwuje się również rozwój nowoczesnych technologii, w tym języków programowania maszyn, aplikacji projektowych oraz systemów CAM.
Stąd też konieczność regularnego zaznajomienia się z literaturą jest podstawowym czynnikiem, który niejako wymusza od inżynierów nieustanny rozwój. Stąd też nasz wyselekcjonowany zbiór literatury technicznej pod postacią książek technicznych oraz poradników.

Posiadamy w ofercie książki dla:

- programistów oraz operatorów maszyn CNC. Są to poradniki pozwalające na zaznajomienie się tak z podstawami jak i zaawansowanymi aspektami programowania maszyn, w tym z frezowaniem, toczeniem oraz innymi operacjami obróbczymi.

- dla programistów CAM oraz rysowników CAD. Są to książki, które przeznaczone są dla inżynierów, chcących rozwijać swoją wiedzę dotyczącą oprogramowania CAM oraz rysowania detali w systemach CAD.

- dla szeroko rozumianej kadry technicznej. Są to pozycje, które zapewniają dostęp do aktualnej wiedzy inżynieryjno-mechanicznej, zapewniającej podstawowe oraz zaawansowane wiadomości z takich aspektów jak metrologia, obróbka, spawalnictwo, inżynieria materiałowa oraz język angielski techniczny.

Wierzymy, iż tak bogata oferta zapewni Państwu dostęp do podstawowej oraz zaawansowanej wiedzy technicznej, gwarantując jednocześnie dostęp do podstawowych, zaawansowanych i specjalistycznych wiadomości inżynieryjnych.

Wytrzymałość materiałów T.2
Podręcznik przedstwia zarówno klasyczne zagadnienia wytrzymałościowe, jak i nowoczesne elementy wytrzymałości materiałów, m.in. metodę elementów skończonych. Większość tematów jest zilustrowana konkretnymi przykładami, które nie tylko ułatwiają zrozumienie przdstawionych zagadnień, ale również wykorzystanie ich w praktyce. Zespół autorski gwarantuje wysoki poziom merytoryczny. Książka jest przeznaczona dla studentów wyższych uczelni technicznych, zwłaszcza dla studentów wydziałów mechanicznych. Zainteresuje też z pewnością inżynierów zajmujących się projektowaniem urządzeń mechanicznych i konstrukcji budowlanych.
50,00 złDo sklepuZapytaj

więcej o produkcie

zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego
W podręczniku w sposób kompleksowy przedstawiono zarówno podstawy wytrzymałości materiałów, jak i zastosowanie metod komputerowych do rozwiązywania zagadnień z tej dziedziny.Omówiono modele jednowymiarowe (pręty), dwuwymiarowe (tarcze, płyty, powłoki) i trójwymiarowe (ciała przestrzenne) rzeczywistych obiektów mechanicznych. Zaprezentowano teorię sprężystości i plastyczności oraz obecne poglądy na temat pękania i zmęczenia materiałów. Przedstawiono zagadnienia odkształcalności i wytrzymałości polimerów i kompozytów. Wiele z rozważanych problemów wytrzymałościowych rozwiązano zarówno metodą klasyczną, jak i metodą elementów skończonych (MES). Uzupełnieniem podręcznika są programy MES, które są dostępne dla każdego w Internecie, oraz zamieszczone na końcu książki, w postaci kolorowych fotogramów, przykłady zastosowania MES do numerycznej analizy wytrzymałościowej. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów mechanicznych i budowlanych politechnik oraz dla inżynierów, którzy w pracy zawodowej posługują się nowoczesnymi metodami analizy i projektowania wytrzymałościowego konstrukcji.
65,00 złDo sklepuZapytaj

więcej o produkcie

zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe
W książce omówiono metody obliczeniowe i podano wzory stosowane obecnie w dziedzinie wytrzymałości materiałów i konstrukcji. Stanowi ona wademekum przydatne dla studentów przy wykonywaniu projektów oraz prac przejściowych i dyplomowych, a także dla inżynierów w biurach projektowych. Na szczególną uwagę zasługuje zbiór tablic zawierających własności wytrzymałościowe i zmęczeniowe materiałów stosowanych w budowie i eksploatacji maszyn oraz konstrukcji, z uwzględnieniem różnych warunków pracy i zakresów temperatury.
43,00 złDo sklepuZapytaj

więcej o produkcie

zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Zadania z wytrzymałości materiałów
Niniejszy zbiór zawiera zadania z zakresu tradycyjnych, klasycznych metod stosowanych w wytrzymałości materiałów. W każdym rozdziale zamieszczono krótkie wprowadzenie teoretyczne, pewną liczbę zadań w pełni rozwiązanych oraz zadania do samodzielnego rozwiązania. Wybór zadań jest zgodny z programem wytrzymałości materiałów na wydziałach mechanicznych większości uczelni technicznych.
35,00 złDo sklepuZapytaj

więcej o produkcie

zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Polsko-angielski słownik spawalniczy
Słownik zawiera około 5000 podstawowych terminów polskich z dziedziny spawalnictwa, a także z dziedzin z nią powiązanych, takich jak elektrotechnika, metaloznawstwo, wytrzymałość materiałów, wraz z ich odpowiednikami lub objaśnieniami w języku angielskim.
30,00 złDo sklepuZapytaj

więcej o produkcie

zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Poradnik narzędziowca. Górski E.
Poradnik narzędziowca Górski E.
W poradniku przedstawiono wiadomości niezbędne do prawidłowego zaplanowania i przeprowadzenia procesu wytwarzania narzędzi skrawających, a także do ich optymalnej eksploatacji.
 
Poradnik jest przeznaczony dla mechaników zajmujących się obróbką skrawaniem oraz uczniów szkół zawodowych i średnich technicznych o kierunku mechanicznym.
82,01 złDo sklepuZapytaj

więcej o produkcie

zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Inżynieria materiałowa. Blicharski M.
Autor omawia:
 
- budowę wewnętrzną ciał stałych
- związki między strukturą i własnościami a procesem wytwarzania materiałów
- własności głównych grup materiałów inżynierskich
- problemy formowania materiałów i korozji
- własności elektryczne, magnetyczne, optyczne oraz cieplne materiałów.
 
Cennym uzupełnieniem książki jest słowniczek pojęć stosowanych w inżynierii materiałowej.
63,00 złDo sklepuZapytaj

więcej o produkcie

zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Nagniatanie ślizgowe. Korzyński M.
W książce zaprezentowane są wiadomości na temat procesu nagniatania ślizgowego gładkościowego. Jest to odmiana powierzchniowej obróbki plastycznej na zimno, w której twarda, kulista końcówka narzędzia jest dociskana i przesuwana po powierzchni obrabianej części. Metoda ta zapewnia uzyskanie odpowiedniej dokładności kształtowo-wymiarowej oraz korzystnie wpływa na właściwości eksploatacyjne wyrobów.
49,50 złDo sklepuZapytaj

więcej o produkcie

zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Wytrzymałość materiałów jest częścią mechaniki obejmującą wiele działów specjalnych, które przybliżają teorię mechaniki do praktycznych zastosowań w technice. Podstawowym zadaniem wytrzymałości materiałów jest określenie nośności konstrukcji oraz wyznaczenie jej przemieszczeń wywołanych działającymi na nią obciążeniami.

W książce Autor przedstawia, posługując się licznymi przykładami, bardzo istotne zagadnienia z zakresu wytrzymałości materiałów, takie jak:
- naprężenia;
- odkształcenia;
- zależności między naprężeniami a odkształceniami;
- wytężenie materiałów,
- rozciąganie i ściskanie osiowe;
- zginanie belek;
- skręcanie prętów;
- metody energetyczne w analizie materiałów sprężystych;
- stateczność prętów, wyboczenie;
- wytrzymałość zmęczeniowa materiałów.


Publikacja jest przeznaczona dla studentów uczelni technicznych, szczególnie kierunków: mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa oraz budownictwo, a także dla inżynierów zajmujących się projektowaniem konstrukcji.
42,53 złDo sklepuZapytaj

więcej o produkcie

zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Metrologia w budowie maszyn. Zadania z rozwiązania
Metrologia w budowie maszyn. Zadania z rozwiązaniami, Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła, rok: 2007, ISBN: 978- 83-204-3291-6, liczba stron: 196, format: B5, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT

Podręcznik zawiera około 170 zadań – w większości dokładnie rozwiązanych – dotyczących:
  • tolerancji i pasowań wymiarów liniowych,
  • projektowania sprawdzianów do otworów i wałków oraz wymiarów mieszanych,
  • rachunku błędów pomiarów (błędów przypadkowych, systematycznych, nadmiernych),
  • analizy wymiarowej (działań matematycznych na wymiarach tolerowanych, łańcuchów wymiarowych, zamienności części maszyn).

Każda grupa zadań jest poprzedzona krótkim materiałem teoretycznym, ułatwiającym zrozumienie tematu i znalezienie rozwiązania. Zamieszczono także obszerne tablice z danymi umożliwiającymi wykonanie zadań bez sięgania do innych źródeł.Polecamy tę książkę: studentom wydziałów mechanicznych kierunków: mechanika i budowa maszyn, automatyka, robotyka i inżynieria produkcji, studentom studiów podyplomowych oraz doktoranckich z zakresu metrologii i inżynierii jakości, inżynierom zajmującym się problematyką konstrukcji i technologii sprzętu pomiarowego, pracownikom służb kontrolno-pomiarowych i działów zarządzania jakością zakładów pracy, uczniom średnich szkół technicznych o profilu mechanicznym.
30,24 złDo sklepuZapytaj

więcej o produkcie

zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Maszyny i urządzenia spawalnicze. Dobaj E.
Maszyny i urządzenia spawalnicze - opis produktu:

To już trzecie, zmienione wydanie książki, która nadal pozostaje jedyną publikacją obejmującą w całości tematykę maszyn i urządzeń spawalniczych z podaniem zasad działania, charakterystyk, opisów konstrukcji oraz walorów technicznych. Dzięki dobrej znajomości technologii spawalniczych Autor mógł również określić przydatność urządzeń do realizacji poszczególnych procesów spajania.W trzecim wydaniu uwzględniono postęp w konstrukcji urządzeń, jaki nastąpił w ciągu ostatnich lat. Zmiany w rozdziale dotyczącym bezpieczeństwa urządzeń spawalniczych polegały na uwzględnieniu wymagań zasadniczych dyrektyw Komisji Europejskiej oraz norm zharmonizowanych, stanowiących podstawę do oznaczania urządzeń znakiem CE.
51,98 złDo sklepuZapytaj

więcej o produkcie

zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Poradnik inżyniera. Spawalnictwo tom 2
Trzytomowy Poradnik inżyniera. Spawalnictwo stanowi jedyne w swoim rodzaju, obszerne i wyczerpujące kompendium wiedzy. Decydującą rolę w powstaniu tego dzieła odegrał Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, ośrodek będący od wielu lat centrum polskiego spawalnictwa, skupiający zespół doświadczonych specjalistów ze wszystkich dziedzin spawalnictwa. Trzon zespołu autorskiego stanowią wybrani pracownicy naukowo-badawczy Instytutu. Do współpracy zaproszono również znanych specjalistów w wybranych dziedzinach spawalnictwa, pracowników naukowo-dydaktycznych krajowych uczelni technicznych.

Poradnik inżyniera. Spawalnictwo zaplanowano na miarę współczesnego spawalnictwa, różnorodnego, nowoczesnego, stosowanego praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki i życia. 

- Tom 2. Wszystkie metody i technologie spawania, zgrzewania, lutowania i techniki pokrewne: metody cięcia, nanoszenia warstw i modyfikacji powierzchni oraz metody żłobienia, klejenia i inne.
140,81 złDo sklepuZapytaj

więcej o produkcie

zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Elastyczne programowanie obrabiarek
Podręcznik obejmuje zaawansowane techniki programowania obrabiarek CNC, takie jak:
- wymiany danych, użycia zmiennych użytkownika i zmiennych systemowych,
- programowania parametrycznego, 
- budowy cykli producenta i użytkownika, 
- budowy własnego interfejsu użytkownika,
- automatycznego raportowania zdarzeń, akcji synchronicznych, elementów programowania adaptacyjnego i synchronizacji programów w układach wielokanałowych,
- półautomatyczny import danych bezpośrednio z systemów CAD do systemu CAD-READER.

Zawiera oryginalne i przetestowane w warunkach przemysłowych przykłady programowania elastycznego obrabiarek, opracowane dla układu sterowania Sinumerik 840D oraz szeroko skomentowane.

Książkę polecamy studentom wydziałów mechanicznych oraz technologom programujący obrabiarki sterowane numerycznie, chcącym pogłębić swoją wiedzę w zakresie zaawansowanych technik efektywnego programowania.

Roman Stryczek
Bogusław Pytlak
Wydawnictwo Naukowe PWN , data wydania 2011 , OPRAWA MIĘKKA
49,50 złDo sklepuZapytaj

więcej o produkcie

zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Napęd i sterowanie pneumatyczne
55,60 złDo sklepuZapytaj

więcej o produkcie

zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
alutec2.pngbeta.pngbosch.pngcrc.pngfanar.pngfatek.pngfenes.pngflt2.pnghiwin.pngigus.pngirwin.pngklingspor.pngknipex.pngleadshine.pngloctite.pnglwadshine.pngmeanweell.pngnsk.pngsiemens.pngstanley2.pngstomil.pngteknomotor2.pngyato.pngyg-1.png
ebmia.pl/wiedza