Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowego Łożyska liniowe Śruby trapezowe Silnik krokowy Serwonapęd Prowadnica liniowa

tel: 87 307 07 50 * tel: 87 307 07 60 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl

Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
 
rzetelna firma
 
tax free zwrotpodatku dla podróżnych

Zasilacze sterowników

Moduł zasilacza MZ-03

zasilacz sterownik silnika krokowego Moduł MZ-03 służy do zasilania urządzeń elektronicznych wymagających niestabilizowanego napięcia dość dużej mocy. Głównym zastosowaniem jest zasilanie sterowników silników krokowych jak i elementów peryferyjnych stosowanych w systemach sterowania CNC. Posiada niestabilizowany zasilacz stopni końcowych oraz oddzielny stabilizowany 5 lub 12V. Przystosowany jest do współpracy z transformatorami o mocy znamionowej do 1250W. Moduł posiada sygnalizację obecności każdego z napięć diodami LED. Urządzenie dostarczane jest bez transformatora zasilającego, który to dobieramy według własnych potrzeb.
Podstawowy blok MZ-03 wykonany jest na podstawie ogólnodostępnej aplikacji zasilacza niestabilizowanego. Składa się on z mostka prostowniczego KBPC5010W o maksymalnym prądzie 10A i napięciu 1000V oraz dwóch kondensatorów filtrujących połączonych równolegle o pojemności 10000 µF/80V każdy. Drugi blok niskonapięciowy wykonany jest z transformatora 12V, 0,4A, mostka prostowniczego o prądzie 2A i maksymalnym napięciu 1000V, kondensatorów filtrujących i stabilizatora scalonego z serii 78XX. W obwodzie wejściowym jak i wyjściowym stabilizatora wykorzystano filtr składający się z kondensatora 470µF na napięcie 35V. Układ połączeń wykonany został na podstawie noty aplikacyjnej producenta. Do wykonania połączeń z urządzeniami zewnętrznymi wykorzystano złącza typu ARK 1,5 mm² o maksymalnym napięciu 250V i prądzie przewodzenia 16A. Transformator podłącza się za pomocą zacisków śrubowych prostych z otworem na M4 i końcówek oczkowych. Elementy elektroniczne narażone na wzrost temperatury struktury wewnętrznej umieszczone są na radiatorach aluminiowych. Komponenty, z których wykonany został moduł MZ-03 spełniają dyrektywę RoHS Unii Europejskiej (Restriction of use of certain Hazardous Substances) dotyczącą ochrony środowiska naturalnego. Urządzenie wykonuje się w technologii bezołowiowej. Spoiwo użyte do montażu urządzenia zawiera 99% cyny i 1% miedzi.
W przypadku pytań i pomocy w doborze zasilacza zapraszamy do kontaktu z naszym działem sterowania numerycznego cnc@cnc.info.pl , tel: +(48) 87 644 36 76. Specjaliści pomogą Państwu dobrać sterowanie odpowiednie do projektowanej maszyny.

Zalety modułu zasilacza MZ-01:

 • wysoka wydajność,
 • niski koszt,
 • małe wymiary,
 • zasilanie 230 V AC, 50 Hz,
 • możliwość podłączenia transformatora o napięciu wyjściowym do 55VAC,
 • wyjściowy prąd 25A,
 • dodatkowy zasilacz niskonapięciowy.
Moduł zasilający MZ-03 12V
Wersja z zasilaczem 12V
Moduł zasilający MZ-03 5V
Wersja z zasilaczem 5V

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie zasilania modułu 230 VAC, 50 Hz
Maksymalne napięcie wejściowe
(wyjściowe AC transformatora podłączonego do modułu)
55 VAC
Maksymalny prąd uzwojenia transformatora 25 A
Napięcie wyjściowe zasilacza stabilizowanego 5 V lub 12 V + 10%
Maksymalny prąd zasilacza stabilizowanego 0,4 A

Parametry eksploatacyjne

Chłodzenie Pasywne lub wymuszony obieg
Środowisko Miejsce Unikać kurzu, oleju i gazów powodujących korozję
Temperatura otoczenia 0°C - 50°C
składowania 0°C - 50°C
Wilgotność 30% - 75% RH (bez kondensacji)

Parametry mechaniczne

Wymiary [mm] Długość 101 (bez wtyczek złącza P2)
Szerokość 111 (bez końcówek oczkowych złącza AC)
Wysokość 65 (wysokość zależna jest od zastosowanych kondensatorów 10000µF)
Waga [kg] ~ 0,480

Budowa (opis złącz) modułu zasilającego MZ-03

Piny złącza zasilającego P1 i AC

PIN Funkcja
N L Wejście zasilania 230VAC, 50Hz uniwersalnego modułu zasilającego. N-przewód neutralny, L-przewód fazowy.
N L Wyjście zasilania 230VAC, 50Hz do zewnętrznego transformatora części wysoko-prądowej uniwersalnego modułu zasilającego. N-przewód neutralny, L-przewód fazowy.
AC Wejście uzwojenia wtórnego z zewnętrznego transformatora części wysoko-prądowej.
AC Wejście uzwojenia wtórnego z zewnętrznego transformatora części wysoko-prądowej.
Piny złącza wyjściowego części wysoko-prądowej P2

PIN Funkcja
+ Wyjście. Plus zasilania DC części wysoko-prądowej. Wszystkie piny oznaczone znakiem „+” podłączone są równolegle.
- Wyjście. Masa zasilania części wysoko-prądowej. Wszystkie piny oznaczone znakiem „-” podłączone są równolegle.Piny złącza dodatkowego zasilacza niskonapięciowego P3

Sygnał Funkcja
VCC Wyjście dodatkowego zasilacza niskonapięciowego 5 lub 12 VDC.
GND Wyjście dodatkowego zasilacza niskonapięciowego 5 lub 12VDC – masa układu.

Diody sygnalizacyjne

Diody sygnalizują stan pracy zasilacza. Każda z dwóch czerwonych diod sygnalizuje obecność poszczególnych napięć (5V lub 12V i wysokie zależne od zastosowanego transformatora).

Opis budowy uniwersalnego modułu zasilającego MZ-03

Eksploatacja zasilacza MZ-03

Podłączenie zasilacza do sieci 230V, 50Hz


Uniwersalny moduł zasilający MZ-03 może pracować samodzielnie, generując napięcie 5 lub 12 VDC z wbudowanego zasilacza stabilizowanego.

Uwaga!!!
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, iż maksymalna wydajność prądowa bloku niskonapięciowego wynosi 0,4 A. Oznacza to, że I5VDC lub I12VDC < 0,4A

Do zastosowania urządzenia w konfiguracji opisanej powyżej wystarczy podłączyć napięcie zmienne 230V do złącza NL (opis w rozdziale 4. Budowa modułu zasilającego MZ-03-> Piny złącza P1).
Drugą, ważniejszą funkcją modułu jest blok wysoko-prądowy zbudowany na podstawowej aplikacji zasilacza niestabilizowanego. Głównym zastosowaniem produkowanego przez naszą firmę urządzenia jest dystrybucja prądu w szafach sterowniczych obrabiarek numerycznych, więc dalsza część instrukcji będzie opierać się na wymogach im stawianych.
Aby uruchomić oba bloki MZ-03 należy tak jak w opisie powyżej podłączyć zasilanie 230VAC i zastosować dodatkowy transformator zewnętrzny.

Dobór transformatora

Prawidłowo dobrany zasilacz pozwoli w pełni wykorzystać możliwości silników krokowych. Transformator dobieramy na podstawie napięcia zasilania stopni końcowych sterowników i prądu jaki zostanie wygenerowany do silników. Aby obliczyć podstawowe parametry transformatora posłużmy się poniższym tokiem myślenia:
Maksymalne napięcie zasilania sterowników: np. 50VDC. Musimy zwrócić uwagę na to, że jest to graniczna wartość. Napięcie EMF (generowane przez cewki silnika podczas nawrotów) może osiągnąć 5-10% wartości potencjału przyłożonego do pinów zasilania sterownika. Należy uwzględnić to przy doborze źródła. Sugerując się tym stwierdzeniem odejmujemy UEMF od UVCC(max)

50V – (10% z 50V) = 50V – 5V = 45V

Sugeruje się użycie zasilacza z napięciem wyjściowym nie większym niż +45V, pozostawiając zapas na skoki zasilania i powrót EMF. Wyższy potencjał może uszkodzić sterownik.
Napięcie strony wtórnej transformatora.
Aby obliczyć wymaganą wartość napięcia uzwojenia wtórnego transformatora należy wynik powyższych obliczeń podzielić przez pierwiastek liczby dwa (w przybliżeniu 1,41).

45V / 1,41 = 31,92V

W ten sposób otrzymaliśmy przybliżoną wartość napięcia uzwojenia wtórnego transformatora. Jeżeli nie posiadamy urządzenia o takim potencjale stosujemy najbliższy z szeregu wartości. Producenci standaryzują produkcję i nie zawsze możemy kupić produkt identyczny do obliczeń. W naszym przypadku mamy do wyboru 32VAC lub 28VAC. Zastosujemy pierwszy.

Uwaga!!!

Należy pamiętać, że wartość napięcia uzwojenia wtórnego transformatora nie może przekroczyć 55VAC. Wyższy potencjał może uszkodzić kondensatory w module zasilacza.


Dobór mocy transformatora
Źródło zasilania może mieć niższy prąd niż znamionowy silnika (zazwyczaj 50% ~ 70% prądu silnika). Wynika to z tego, że sterownik pobiera prąd z kondensatora zasilacza tylko w czasie gdy cykl PWM jest w stanie ON, a nie pobiera, gdy cykl jest w stanie OFF. Tak więc średni pobór prądu ze źródła zasilania jest znacznie niższy niż prąd silnika. Na przykład trzy silniki 3A mogą być bez problemu zasilane ze źródła o prądzie 6,3A.
Zasilanie kilku sterowników z jednego źródła zasilania jest dozwolone pod warunkiem, że źródło to posiada odpowiednią wydajność prądową. Poniżej zamieszczono wzór na obliczenie wydajności prądowej źródła.

(Ilość silników * prąd znamionowy silnika) * 70% = prąd znamionowy źródła

Dobrze jest dodać jakiś zapas mocy, czyli plus 5 - 10% wartości, która nam wyszła powyżej.


Obliczenie dla przykładu z tekstu powyżej:

(3 * 3A) * 70% = 6,3 A

6,3 A * 1,1 = 6,93 A

(zaokrąglamy w górę do 7A)


W ten sposób obliczyliśmy potrzebny prąd do zasilenia trzech sterowników silników krokowych. Aby obliczyć wymaganą wartość mocy transformatora mnożymy przez siebie wyliczone napięcie i prąd uzwojenia wtórnego:
32V x 7A = 224 VA

Po otrzymaniu wyniku po raz kolejny posiłkujemy się znormalizowanymi wartościami mocy transformatorów. Wyliczone 224 VA zaokrąglamy w górę. W zależności od producenta będzie to 240, 250 VA. Należy pamiętać o tym, że wejście AC zasilacza maksymalnie może przewodzić prąd 25A.

Podłączenie transformatora do modułu zasilacza


Schemat poglądowy umieszczono poniżej.


W celu zabezpieczenia transformatora należy zastosować na wejściu zasilania uzwojenia pierwotnego bezpiecznik o prądzie zadziałania odpowiednim dla jego mocy.
Przy stosowaniu transformatorów powyżej 200 W system należy zasilać za pomocą układu miękkiego startu. SOFT START zapobiega powstawaniu w uzwojeniach impulsu prądowego, który pojawia się podczas włączania go do sieci. Duża moc transformatora, zastosowanie w układzie prostownika i kondensatorów filtrujących o dużej pojemności, powoduje, że przy włączeniu do sieci takiego układu prąd przez niego pobierany jest większy niż jego prąd znamionowy, powodując zadziałanie bezpieczników, które to odłączą nam zasilanie. Jest to szczególnie uciążliwe w przypadku, gdy pod jedną listwę zasilającą mamy podłączony komputer i sterownik maszyny. Przy zadziałaniu bezpiecznika wyłączy nam się komputer, powodując utratę nie zapisanych danych. Stosując układ SOFT STARTU eliminujemy taką sytuację i bez obaw możemy pracować na komputerze i sterowniku maszyny wpiętych w jedną listwę zasilającą (jeden bezpiecznik).

Schemat instalacji SOFT START -> moduł MZ-03-> transformator umieszczono poniżej.

Podłączenie sterowników silników krokowych do modułu zasilacza MZ-03

Przy podłączaniu należy pamiętać o tym, aby przekroje przewodów zasilających sterowniki
silników krokowych były odpowiednio dobrane do prądów jakie będą pobierane z modułu. Zalecane jest również użycie bezpieczników na wyjściach zasilających poszczególne osie uniwersalnego sterownika numerycznego. Do grupowego rozdziału zasilania w różnego rodzaju systemach niskonapięciowych (dystrybucja zasilania) możemy wykorzystać produkowany przez naszą firmę moduł FM-01. Posiada jedno wejście realizowane sześciopinowym złączem ARK. Trzy z nich łączymy z „+” zasilania, pozostałe z „-”. Moduł posiada cztery niezależnie zabezpieczone wyjścia. Każde z nich posiada bezpiecznik i sygnalizację obecności napięcia. Uszkodzenie bezpiecznika topikowego wizualizowane jest poprzez zgaszenie odpowiedniej diody LED. Moduł akceptuje napięcie z zakresu: 5 V÷ 80 V DC.

Aby uniknąć zakłóceń nie należy łączyć szeregowo sterowników do zasilacza. Każdy sterownik powinien być podłączony osobnymi przewodami (równoległe podłączenie).

Sposób podłączania modułu z zestawem sterowników.


UWAGA!!!

Nigdy nie należy odwracać polaryzacji zasilania, ponieważ uszkodzi to sterownik!!!
 

Porady

W przypadku kiedy moduł zasilacza nie pracuje poprawnie, pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie czy problem jest natury elektrycznej czy mechanicznej (brak połączeń). Ważne jest, aby dokumentować każdy krok przy rozwiązywaniu problemu. Być może będzie konieczność skorzystania z tej dokumentacji w późniejszym okresie, a szczegóły w niej zawarte w wielkim stopniu pomogą pracownikom naszego Wsparcia Technicznego rozwiązać zaistniały problem. Wiele błędów w systemie sterowania ruchem może być związanych zakłóceniami elektrycznymi, błędami oprogramowania urządzenia sterującego lub błędami w podłączeniu przewodów.
Poniżej przedstawiono tabelę z najpopularniejszymi problemami, z którymi zgłaszają się klienci do naszego Wsparcia Technicznego.

Objawy Prawdopodobna przyczyna usterki Postępowanie
Brak napięcia
5 lub 12V
Brak zasilania 230VAC
Brak połączenia z odbiornikiem
Wizualnie sprawdzamy świecenie się poszczególnych diod LED sygnalizujących obecność napięć na urządzeniu. W przypadku stwierdzenia braku jakiegoś napięcia należy odłączyć zasilanie szafy sterowniczej i sprawdzić działanie poszczególnych bezpieczników. Uszkodzone wymieniamy na nowe zgodne z aplikacją systemu.


Sprawdzamy okablowanie i podłączenia systemu
Brak napięcia zasilania sterowników silników krokowych Uszkodzony bezpiecznik na zasilaniu transformatora


Uszkodzony bezpiecznik w zasilaniu sterownika
Brak połączenia z odbiornikiem
Wizualnie sprawdzamy świecenie się poszczególnych diod LED sygnalizujących obecność napięć na urządzeniu. W przypadku stwierdzenia braku jakiegoś napięcia należy odłączyć zasilanie szafy sterowniczej i sprawdzić działanie poszczególnych bezpieczników. Uszkodzone wymieniamy na nowe zgodne z aplikacją systemu.


Sprawdzamy okablowanie i podłączenia systemu
Wysoka temperatura radiatora stabilizatora Zbyt duże obciążenie zasilacza niskonapięciowego 
Wykonujemy obliczeń i sporządzamy bilans prądów pobieranych z zasilacza. Korygujemy i usuwamy zbędne obciążenie.

 
Wysoka temperatura radiatora mostków prostowniczych części wysoko-prądowej Zbyt duże obciążenie zasilacza wysoko-prądowego
Duża wartość pobieranego prądu
Wykonujemy obliczeń i sporządzamy bilans prądów pobieranych z zasilacza. Korygujemy i usuwamy zbędne obciążenie.


W przypadku pobierania prądów większych niż 5 A, zaleca się wymuszenie ruchu powietrza wokół mostków prostowniczych w celu lepszego odprowadzania nadmiaru ciepła.

Instrukcja montażowa

Wykaz elementów

Rezystory:
R1 - 22 kΩ
R2 - 2k2 Ω


Kondensatory:
C1,C2 – 10000µF/100V,
C3,C5 – 470µF/25V,


Półprzewodniki:
C4,C6 – 100nF/50V,
U1 – 7812 lub 7805,
D1,D2 - LED 3mm,
M2 - mostek 1A,
M1 - mostek KBPC5010W,


Transformator:
Tr1- V42Aj-15AGP7 (lub podobny)

Złącza:
J1, J2 - zaciski śrubowe proste z otworem M4,
J4, J5, J6, J7 - złącza ARK 2 pinowe
J3 – łączówka STL950-6pin.

Schemat ideowy modułu zasilacza MZ-03

Wymagania

Moduł zasilający MZ-03 przeznaczony jest do pracy ciągłej, nie wymaga żadnych prac przygotowawczych ze strony użytkownika. Należy pamiętać o tym, że :

Na płytce modułu wysteruje niebezpieczne napięcie sieci 230VAC

Napięcie wtórne z transformatora może sięgać 55 VAC co po wyprostowaniu daje 80 VDC i przy dużej wydajności prądowej napięcie to jest równie niebezpieczne jak napięcie sieci

Po wyłączeniu zasilania na kondensatorach filtrujących przez pewien czas utrzymuje się napięcie co w przypadku zwarcia wyjścia zasilania może spowodować iskrę i/lub uszkodzenie modułu.

W przypadku pobierania prądów większych niż 10 A, zaleca się wymuszenie ruchu powietrza wokół mostków prostowniczych w celu lepszego odprowadzania nadmiaru ciepła.

Personel zajmujący się instalacją musi posiadać elementarną wiedzę w zakresie obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi. Urządzenie powinno być zamontowane w pomieszczeniach zamkniętych zgodnie z I klasą środowiskową, o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu 0°C do +50°C.

Dokumentacja:

Jak dobrać zasilaczInstrukcja obsługi MZ-03Instrukcja montażowa MZ-03
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny narzędzia skrawające
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe Loctite - chemia techniczna THK - oferta i ceny
Profile Aluminiowe Tworzywa sztuczne Dźwignie zaciskowe
Koła ręczne Pokrętła sterujące Pokrętła zaciskowe
Uchwyty Zamki Zawiasy
System mocowania czujika Wibroizolatory Zestawy kołowe i koła
Liczniki, mierniki, regulatory Przekaźniki czasowe Silniki elektryczne
Narzędzia pneumatyczne Pneumatyka Uszczelnienia techncizne

pRZEKŁADNIE PLANETARNE

Przekładnie planetarne

Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.

Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań

o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.

 

Zobacz katalog - KATALOG

 
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
baldor serwonapędyelte elektrowrzecionaktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
alumatic
 

Forum cnc.info.pl

WWW.CNC.INFO.PL

Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.

Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.

Dowiesz się jak samemu zbudować:

 • ploter
 • frezarkę
 • grawerkę
 • tokarkę
 • wycinarkę plazmową
 • wycinarkę styropianu

Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).