Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowego Łożyska liniowe Śruby trapezowe Silnik krokowy Serwonapęd Prowadnica liniowa

tel: 87 307 07 50 * tel: 87 307 07 60 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl

Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
 
rzetelna firma
 
tax free zwrotpodatku dla podróżnych

PŁYTA GŁÓWNA STEROWANIA CNC

SSK-MB2

Akcesoria CNC

Płyta główna SSK-MB02 ułatwia podłączenie 4 sterowników silników krokowych (serw) do komputera PC wyposażonego w port LPT. Rozdziela ona sygnały z wtyku LPT na złącza śrubowe ARK ułatwiając w ten sposób podłączenie sterowników.Zalety płyty głównej SSK-MB02:

 • sterowanie 4 osiami (4 silnikami , serwami)
 • wbudowany zasilacz 5VDC do sterowników
 • 2 niezależne wyjścia przekaźnikowe (przekaźniki 230V/3A)
 • diody sygnalizujące stan przekaźników oraz zasilanie
 • możliwość podłączenia do 4 krancówek bazujących maszynę (tzw. krańcówki HOME)
 • wejście dla przycisku awaryjnego zatrzymania E-STOP
 • wejście dla krańcówek pełniących podobną rolę jak E-STOP
 • wejścia portu LPT są optoizolowane - zapobiega to ich uszkodzeniu
 • przy sterowaniu z programu MACH 2 możliwe są dodatkowe funkcje:
  • wyświetlanie prędkości wrzeciona (dla wrzecion z wyjściem impulsowym czytnika prędkości)
  • możliwość digitalizowania przedmiotów (opcja digitize)
  • przy zastosowaniu dodatkowego modułu "spindle" możliwa jest kontrola liczby obrotów wrzeciona poprzez sterowanie napięciem na wejściu falownika
  • przy zastosowaniu dodatkowego modułu "kanthall" możliwa jest kontrola temperatury drutu oporowego w ploterach termicznych

Dane techniczne:

 • Napięcie zasilania : 12VDC
 • Maksymalny pobór prądu (przy włączonych przekaźnikach i podłączonych 4 sterownikach, pobierających max 100mA) : 500mA
 • Maksymalna obciążalność wyjść przekaźników: 4A na jedną parę styków
 • Wymiary: Długość - 178mm Szerokość - 86 mm
 • Waga: ok. 0,15 kg

Opis wyprowadzeń:

Na Płycie głównej SSK-MB02 umieszczone są gniazda śrubowe ARK ułatwiające podłączenie wszystkich niezbędnych przewodów. Do zasilania płyty należy używać stabilizowanego zasilacza o napięciu 12V i wydajności prądowej nie mniejszej niż 500mA, napięcie to doprowadzamy do złącza PWR (Power). Złącza X, Y, Z i A służą do podłączenia 4 sterowników. W każdym ze złączy wyprowadzone są sygnały taktu (CLK), kierunku (DIR), zezwolenia (ENA), masy zasilania (wspólnej dla każdego z sygnałów ) i napięcia +5V (wymaganego do zasilania niektórych sterowników).
Złącza ESTOP, HOMEX, HOME Y, HOME Z, HMA-, HMA+ służą do podłączenia krańcówek bazowych, dodatkowo złącze HMA-, HMA+ może być wykorzystane w roli sygnału indeksu w programie Mach2 (na potrzeby kontroli prędkości wrzeciona i digitalizacji). Złącze EMGR służy do podłączenia krańcówek awaryjnego zatrzymania (do jego włączenia służy zworka JMP2). Złącze SP/KH (Spindle/Kanthall) służy do podłączenia modułów do kontroli wrzeciona (Spindle) lub do kontroli drutu oporowego (Kanthall). Na złącza PK1 i PK2 wyprowadzone są styki przekaźników. Na płycie głównej umieszczone jest gniazdo port LPT do którego należy podłączyć kabel LPT z komputera PC.

sskmb2

Sposób podłączenia sterowników

Sterowniki podłączamy do wyjść poszczególnych osi oznaczonych literami X,Y, Z, A. Schemat podłączenia sterowników z oferty firmy Akcesoria CNC przedstawiono poniżej: sskmbn2

Sposób podłączenia krańcówek

Poniżej przedstawiony jest schemat podłączenia krańcówek bazujących tzw. krancówek HOME poszczególnych osi i przycisku awaryjnego zatrzymania E-STOP: ssk-mb2

Dodatkowo płyta główna SSK-MB02 ma możliwość podłączenia krańcówek awaryjnych EMGR pełniących podobną funkcję jak przycisk awaryjnego zatrzymania E-STOP, przy czym krancówki te (po 2 na kazdą z osi) działają w ten sposób, że przy najechaniu na krancówkę zostaje wysłany impuls na wejście E-STOP powodujący wstrzymanie działania programu. Różnica miedzy E-STOP a tymi krancówkami jest taka, że gdyby zamiast przycisku E-STOP podłączyć równolegle krancówki awaryjne to po najechaniu na taką krancówkę program wstrzymałby swoje działanie do czasu gdy byłaby wciśnięta krancówka co uniemożliwiłoby odjazd z takiej krancówki (ponieważ była by ona ciągle zwarta - a w przypadku krancówek EMGR wysyłany jest tylko jeden impuls - daje to możliwość powtórnego odjazdu maszyny). Do aktywowania krancówek EMGR służy zworka JMP2 o oznaczeniu EN/EY(EMGR NO-krańcówki nie aktywne, EMGR YES- krańcówki aktywne). Do podłączenia krancówek EMGR służy złącze J13 oznaczone jako EMGR i +12V. Złącze przedstawione na rysunku:

sskmb2
sskmb2

Gniazda przekażników Pk1 i Pk2

Na płycie SSK-MB02 znajdują się dwa niezależne przekaźniki z dwiema parami zestyków, każda para posiada 3 wyprowadzenia, z których jedno jest wspólne (COM), jedno normalnie zwarte (NC) i normalnie rozwarte. Styk COM jest stykiem wspólnym dla każdej z par. Gdy przekaźnik nie jest załączony to styk COM jest zwarty ze stykiem NC, w momencie załączenia przekaźnika COM jest rozwierany z NC a łączony z NO (normalnie otwartym). Mając do dyspozycji dwie pary zestyków możemy za jednym załączeniem przekaźnika jedno z urządzeń włączyć (pierwsza para styków COM z NO), a drugie wyłączyć (druga para styków COM z NC). Dodatkowo na płycie umieszczone są dwie diody LED, które sygnalizują załączenie przekaźnika - odpowiednio pk1-D2 i pk2-D4. (NO):sskmb2

Gniazdo wyjściowe do modułów dodatkowych i gniazdo zasilające

Do zasilania płyty głównej wymagany jest stabilizowany zasilacz 12V. Przewody zasilające podłączamy do zacisków oznaczonych PWR (należy pamiętać o prawidłowej biegunowości). Poza gniazdem zasilania na płytce umieszczone jest gniazdo SP/KH i dodatkowe gniazdo +12V, przeznaczone są one do podłączenia z dodatkowymi modułami sterującymi drutem oporowym KANTHALL lub modułu kontroli prędkości SPINDLE.sskmb2

Sposób podłączenia dodatkowych modułów

Płyta główna SSK-MB02 współpracuje z dwoma modułami umożliwiającymi sterowanie obrotami wrzeciona przez falownik z wejściem napięciowym (moduł SPINDLE) i temperaturą drutu oporowego (moduł KANTHALL).sskmb2

Dodatkowo płyta główna posiada dwa otwory montażowe idealnie nadające się do montażu płytek modułów nad płyta SSK-MB02, przy użyciu tulejek montażowych. Taki sposób montażu ułatwia podłączenie przewodów sterujących gdyż złącza śrubowe na płycie i modułach są skierowane w ta samą stronę i równolegle ułożone. Sposób podłączenia przedstawiono poniżej: sskmb2 sskmb2

Rozkład pinów portu LPT:

Na płycie głównej SSK-MB nadrukowany jest spis poszczególnych portów i ich przeznaczenie. Wygląda to tak:

1-PK1 -przekaźnik pierwszy
2-sygnał kroku osi X
3-sygnał kierunku osi X
4-krok osi Y
5-kierunek osi Y
6-krok osi Z
7-kierunke osi Z
8-krok osi A
9-kierunek osi A
10- przycisk awaryjny E-STOP
11- krancówka osi X
12- krańcówka osi Y
13- krańcówka osi Z
14- KANTHALL/SPINDLE
15-HMA
16-PK1-przekaźnik drugi
17- sygnał zezwolenia ENABLE

Konfiguracja programu Mach2

 

Poniżej przedstawiony jest sposób konfiguracji programu Mach2 przy współpracy z płytą główną SSK-MB2:
-Tryb pracy: sterowanie 4 osiowe wraz z krańcówkami bazującymi i krancówkami awaryjnymi z możliwością wysterowania 2 przekaźników:

W zakładce ustawienia (config) wybieramy opcję porty i piny (ports&pins), w pierwszym oknie ustawiamy (pamietamy by kliknąć po każdej zmianie przycisk zastosuj w każdej z zakładek):

mach2 konfiguracja


Następnie przechodzimy do zakładki sygnały wejściowe (input signals) i ustawiamy:

mach2

 

Potem przechodzimy do zakładki sygnały wyjściowe (output signals) i ustawiamy:
mach2

 

Ostatnim etapem jest ustawienie w zakładce piny wyjściowe (output pins) sygnałów wyjściowych (uwaga w przypadku braku reakcji sterowników na sygnał resetu w programie należy zmienić sygnał logiczny wyjścia włącz
linię 1 (enable line 1) na przeciwny - czyli zaznaczyć lub odznaczyć kwadracik):
mach2

 

By umożliwić sterowanie przekaźnikami dodatkowo należy w menu konfiguracji ustawić w opcji urządzenia wyjściowe następująco:
mach2

Po takim ustawieniu w oknie głównym programu Mach2 w opcji MIDI wpisując w oknie polecenie M7 lub M8 włączamy przekaźniki a poleceniem M9 wyłączamy oba przekaźniki.

Tryb pracy: sterowanie 4 osiowe wraz z krańcówkami bazującymi i krancówkami awaryjnymi z możliwością wysterowania 2 przekaźników plus podłączenie modułu KANTHALL:

By móc sterować temperaturą drutu oporowego należy podłączyć moduł KANTHALL do płyty głównej SSK-MB2 i w programie Mach2 w zakładce ustawienia (config) wybieramy opcję porty i piny (ports&pins), w pierwszym oknie ustawiamy:

mach2

 

Następnie w zakładce piny wyjściowe (output pins) ustawiamy:

mach2

 

Do sterowania temperatura używamy przycisków znajdujących się w oknie głównym programu w prawym dolnym rogu. Zasilanie drutu włączamy poprzez wpisanie w parametr S liczby na przykład 10000 i kliknięcie przycisku Wrzeciono (klawiatura F5). Należy pamiętać że regulacja nie sprowadza się do dokładnej regulacji temperatury a raczej do regulacji poziomów gorąca drutu (zazwyczaj tylko taka regulacja jest potrzebna gdyż każdy materiał jest i tak próbnie przed wycinaniem materiału).

mach2

Przy wykorzystaniu modułu sterowania prędkością wrzeciona (SPINDLE), sposób na konfigurację programu znajduje się w oddzielnej instrukcji dołączanej do modułu.

W programie Mach2 dodatkowo możemy zczytywać prędkość obrotową wrzeciona (wrzeciono z wbudowanym czytnikiem prędkości) i digitalizować przedmioty (za pomocą sygnału indeksu i generatora digitalizacji w menu generatory). Do tego typu operacji wykorzystujemy wejście HMA+, HMA- jest to wejście optoizolowane przystosowane do współpracy z napięciem 5V.
Obroty przy takiej konfiguracji widoczne są w oknie głównym programu w oknie RPM (prawy dolny róg).

Dokumentacja:

Instrukcja obsługi Instrukcja montażu
Konfiguracja mach3 z płytą główną - PL
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny narzędzia skrawające
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe Loctite - chemia techniczna THK - oferta i ceny
Profile Aluminiowe Tworzywa sztuczne Dźwignie zaciskowe
Koła ręczne Pokrętła sterujące Pokrętła zaciskowe
Uchwyty Zamki Zawiasy
System mocowania czujika Wibroizolatory Zestawy kołowe i koła
Liczniki, mierniki, regulatory Przekaźniki czasowe Silniki elektryczne
Narzędzia pneumatyczne Pneumatyka Uszczelnienia techncizne

pRZEKŁADNIE PLANETARNE

Przekładnie planetarne

Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.

Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań

o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.

 

Zobacz katalog - KATALOG

 
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
baldor serwonapędyelte elektrowrzecionaktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
alumatic
 

Forum cnc.info.pl

WWW.CNC.INFO.PL

Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.

Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.

Dowiesz się jak samemu zbudować:

 • ploter
 • frezarkę
 • grawerkę
 • tokarkę
 • wycinarkę plazmową
 • wycinarkę styropianu

Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).