Nauszniki o podwójnej czaszy. która minimalizuje powstawanie rezonansu w czaszy tłumiącej. Technologia ta daje znakomite wyniki tłumienia wysokich częstotliwości. bez szkody dla rozpoznawania mowy i sygnałów ostrzegawczych. Wysokie tłumienie niskich częst