• Rozmiar 2.0 mm
  • Długość 15 mb
  • trzy kształty: koło. kwadrat. gwiazdka