Koło ręczne dwuramienne GN 324-125-B12-A - rysunek techniczny

Dane techniczne

  • Główne wymiary D:   125
  • Główne wymiary L:   33
  • Główne wymiary B:   15
  • Główne wymiary d1:   31
  • Otwór d H7:   12
  • Otwór h:   18
  • Wykonanie otworów:   bez rowka wpustowego