Autor omawia zasady wyoblania. materiały. urządzenia. wyposażenie pomocnicze. operacje wyoblania. obróbkę cieplną i powierzchniową wyrobów. zdobienie elementów. a także zasady bhp. urazy i choroby zawodowe. Książka będzie wartościowym poradnikiem warsztatowym dla rzemieślników pracujących na wyoblarkach. Może też być literaturą uzupełniającą dla studentów wydziałów mechanicznych politechnik. uczniów techników mechanicznych oraz inżynierów i techników mechaników zajmujących się obróbką plastyczną metali.