W książce przedstawiono technologię wytwarzania gwintów metodą walcowania. która coraz powszechniej zastępuje technikę obróbki skrawaniem. gdyż jest ekonomiczniejsza i pozwala otrzymać produkty lepszej jakości. Omówiono podstawowe rodzaje gwintów. teoretyczne podstawy metod ich walcowania. konstrukcję narzędzi używanych przy walcowaniu gwintóww. typy walcarek i ich charakterystykę techniczną.